Intézetünk tudományos munkatársa, Kiss Dávid volt a témavezetője Furtner Nikolettnek, aki az 1945 utáni magyar történelem tagozatban a 2019. évi OTDK versenyen a Humán Tudományi Szekcióban harmadik helyezést ért el. Dolgozatában Salgótarján 1956-os történetének olyan momentumait tárta fel, amelyek idáig nem voltak ismertek. Műve elkészítéséhez nagyrészt primer forrásokat használt, így több olyan személlyel készített interjút, aki az események résztvevője volt, és idáig még történeti kutatás során emlékeiket nem jegyezte fel senki. Munkája értékét kimagaslóan növeli az a tény, hogy mindezzel egyidejűleg egy másik dolgozatot is készített, amelyet a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció Természettudományok tantárgypedagógiája tagozatban mutatta be Ásvány- és kőzettani tudásszerzés terepen címmel, amellyel első helyezést ért el, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségének különdíjában részesült.