Sajtótükör

Szakály Sándorral, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójával Az emberréválás évtizedei címmel jelent meg interjú a Bécsi Napló idei nyári (július-augusztus) számában.

2018. augusztus 12.

A KARC FM Corvin lapok műsorában elhangzott a csendőrségről szóló beszélgetés harmadik része. Papp Endre műsorvezető-szerkesztő vendége Szakály Sándor főigazgató.

2018. augusztus 11

Kovács Kálmán Árpád  Egy valaha volt külön kormányzott tartomány: a Temesi Bánság címmel jelentetett meg cikket a Magyar Hírlapban. „Az 1718. július 21-i pozsareváci békében az isztambuli Fényes Porta kénytelen volt elismerni 166 éves uralmának végét a Temesközben. A területet, amellyel kapcsolatban a bécsi központi kormányzat már az előző években berendezkedési rendeleteket adott ki, nem tagolták vissza a Magyar Királyságba, azaz nem állították helyre az itteni megyéket, hanem fegyverjogon meghódított/ visszahódított újszerzeményként (neoacquisticaként) kamarai birtokká nyilvánították, és kettős katonai-kamarai vegyes kormányzat alá helyezték” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

  1. augusztus 11.

Ligeti Dávid  A német hadsereg fekete napja címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban. „Száz éve, 1918. augusztus 8-án az antant támadása súlyos csapást mért a német császári hadseregre Amiens közelében. A háború idején kifejlesztett, illetve jelentősen modernizált fegyvernemek (harckocsik, repülőgépek) alkalmazásával az ellenség olyan katasztrófát idézett elő a német hadseregben, hogy annak főszállásmestere – gyakorlatilag a vezérkari főnök, Paul von Hindenburg tábornagy helyettese –, Erich Ludendorff gyalogsági tábornok a haderő fekete napjának keresztelte el ezt a napot.”

Letölthető PDF

  1. augusztus 8.

A KARC FM Bírósági akták című műsorának vendége Zinner Tibor, akit Szántó Georgina műsorvezető-szekesztő a Biszku Béla elleni büntetőperről kérdez.

2018. augusztus 5.

A KARC FM Corvin lapok műsorában elhangzott a csendőrségről szóló beszélgetés második része. Papp Endre műsorvezető-szerkesztő vendége Szakály Sándor főigazgató.  

2018. augusztus 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt: a nagy háború műsorában Törökország első világháborús szerepéről beszél Ligeti Dávid,  Balla Tibor  és Kocsis András. Szerkesztő-műsorvezető Társi István.

2018. augusztus 2.

A KARC FM Corvin lapok műsorának vendége Szakály Sándor  főigazgató, aki a csendőrség történetéről beszél Papp Endre szerkesztő-műsorvezető  mikrofonja előtt.

2018. július 28.

A Kossuth Rádió 100 éve történt a nagy háború műsorában az északi frontról és a gorlicei áttörésről beszélnek Ligeti Dávid  és Kocsis András történészek. Műsorvezető Társi István.

2018. július 26.

A Rubicon nyári összevont számának témája a magyar Szent Korona. A folyóirat összeállításában részt vett a VERITAS Történetkutató Intézet és az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportja. A szám szerkesztésében közreműködött Ujváry Gábor. Munkatársaink közül többen is jelentkeztek tanulmánnyal: Hermann Róbert közösen  Manhercz Orsolyával (A Szent Korona a föld alatt, 1849– 1853), Hollósi Gábor (A Szent Korona-tan. Jelkép vagy fogalom?), Ujváry Gábor (A Szent Korona-tan a két világháború között), Szakály Sándor (A magyar királyi Koronaőrség parancsnokai, 1919–1945), Ligeti Dávid (A deszakralizált korona) és Rácz János (Megoszlott migráció. Viták a Szent Korona hazatéréséről). Az online pluszban olvasható még Zinner Tibor (Mindszenty József és a Szent Korona) és Kovács Kálmán Árpád (Katolikus-protestáns felekezeti viták a Szent István-i örökség körül 1938-ban) tanulmánya is.

2018. július 27.

Retró játékok 2.: a Barbie baba a 80-as, 90-es években címmel közölt cikket Tóth Eszter Zsófia a Napi Történelmi Forrás oldalán. „A Barbie baba is, mint más hasonló termékek, volt is, meg nem is a szocialista időszakban: létezett ún. csavaros Barbie, amely nagyon hasonló volt az eredetihez, azonban lábait összecsavarozták, amit látni is lehetett. Budapesten az Astoriánál működött bababolt (amely a mai napig megvan), ahol kérésre készítettek más frizurát a Barbie babának, így lehetett szőke Barbie-ból feketét is varázsoltatni akár. Mivel ruhákat nem nagyon lehetett akkoriban kapni, többnyire az anyukák varrtak a kislányaik Barbie-jainak. Igazi nyugati Barbie babát csak a dolláros boltokban lehetett vásárolni, így az nem volt mindenki számára elérhető” – írja munkatársunk.

2018. július 25.

A Honvédségi Szemle 2018/3. számában megjelent Szakály Sándor  A Ludovika Akadémia című beszéde, amely abból az alkalomból hangzott el, hogy Magyar Örökség Díjat kapott a Ludovika Akadémia.

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság körlevele

  1. július 25.

Hiteles kutatásokra van szükség a Munkásőrségről címmel interjú jelent meg Kiss Dávid munkatársunkkal a Magyar Hírlapban. „Minapi hír, hogy folyamatban van a Munkásőrség hagyományőrző egyesület törvényszéki bejegyzése. A testületről, amely egykor közvetlen pártirányítás alatt álló félkatonai szervezetként több tízezer tagot számlált, az elmúlt év folyamán jó néhány komoly, alapkutatásokra épülő munka is született. Kiss Dávid, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársa egymaga két könyvet, egy több mint hatszáz oldalas monográfiát, valamint egy Pap Zsolttal közösen kiadott interjúkötetet is jegyez” – áll a cikk lídjében.

Letölthető PDF

  1. július 24.

Az M5-ön a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek című műsor témája Szekfű Gyula. Meghívott történész szakértők: T. Palágyi Márta és Ligeti Dávid.

2018. július 21.

Ujváry Gábor Hóman Bálint 1918–1919-ben című írása jelent meg az Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére című, Draskóczy István, Varga Júlia és Zsidi Vilmos által szerkesztett és a Magyar Levéltárosok Egyesülete által kiadott kötetben.

2018. július 21.

Hollósi Gábor Hontalanná lett honfitársak a Nagy Háború után. Az Országos Menekültügyi Hivatal működése címmel közölt tanulmányt az Élet és Tudomány 2018/29. számában. „Az évek óta tartó migrációs válság miatt a történelemtudományban is előtérbe került a jelenség vizsgálata” – olvasható az írásban.

  1. július 20.

Bécs, Klebelsberg és a magyar kultúrpolitika címmel interjú jelent meg Ujváry Gáborral az Újkor.hu oldalán. A beszélgetőtárs Szőts Zoltán Oszkár.

  1. július 19.

Az ECHO TV Napi aktuális című műsorának vendége Veszprémy László Bernát munkatársunk, aki a magyar–izraeli kapcsolatok alakulásáról beszél.

2018. július 17.

Az ECHO TV Tegnapi történelem műsora Kádár végnapjaival és utóéletével foglalkozik. A stúdió vendégei Tóth Eszter Zsófia és Csatári Bence történészek, akiket Ferkó Dániel műsorvezető kérdez.

2018. július 16.

Az M5-ön a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek című műsor témája Teleki Pál. Meghívott történész szakértők: Ujváry Gábor és  Raffay Ernő.

2018. július 7.

A KARC FM Corvin lapok című műsorában Ujváry Gábor a magyar állam által alapított és működtetett berlini kulturális intézetről beszélt Papp Endre mikrofonja előtt.

2018. július 7.

A KARC FM Hangoló című reggeli műsorának vendége Ligeti Dávid  történész munkatársunk, aki  az akadémiai kutatóhálózat ügyével kapcsolatosan nyilatkozik.

2018. július 6. 

Ligeti Dávid  a Magyar Időkben megjelent A tekintélyes Nature folyóirat is beszállt a felelőtlen hangulatkeltésbe című cikkére Zsoldos Attila, az MTA filozófiai és történettudományok osztályának elnöke válaszol Az Akadémia esete a hangulatkeltéssel címmel.

Tovább a linkre

2018. július 6.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Kaba Eszter, Géra Eleonóra és Kovács Kálmán Árpád a nagy háború egyik következményéről, a nők emancipációjáról beszélnek.

2018. július 5.

Történelemkutatás: hazudni nem szabad  címmel jelent meg interjú Szakály Sándorral  az Erdélyi Napló legújabb számában. A beszélgetőtárs Makkay József  főszerkesztő.

Tovább a linkre

Udvarhelyi Híradó

Vásárhelyi hírek

Krónika

TEOL.hu

2018. július 5. 

 „A XX. század talán legmeghatározóbb magyar történelmi személyiségét és politikai életművét máig nem sikerült az utókornak harag és részrehajlás nélkül megítélnie, noha a nevével fémjelzett korszak már több mint hét évtizede véget ért. 150 évvel ezelőtt született Vitéz nagybányai Horthy Miklósra emlékeztünk Tegnapi történelem című műsorunkban Szakály Sándor” – olvasható a Hunhír oldalán.

2018. július 3.

Az Echo Tévé Tegnapi történelem műsorának vendége Szakály Sándor és Máthé Áron, akik a 150 évvel ezelőtt született Vitéz nagybányai Horthy Miklósra emlékeznek.

2018. július 2.

Hollósi Gábor  Az elveszített pozsonyi hídfő címmel közölt tanulmány a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Somogy kulturális folyóiratának 2018/2. számában.

2018. július 2.

A KARC FM Bírósági akták jogi műsorában Szántó Georgina  szerkesztő-műsorvezető Zinner Tibort kérdezte az 1956 utáni megtorlásról és koncepciós perekről.

2018. július 1.

A KARC FM Corvin lapok elnevezésű műsorának vendége Ujváry Gábor, akit Papp Endre szerkesztő-műsorvezető a magyar kulturális külpolitikáról kérdezett.

2018. június 30.

A KARC FM Karcolat műsorának vendége Ligeti Dávid  munkatársunk, aki a nagy háborúról és az 1916-os román betörésről beszél  Czirják Imre mikrofonja előtt.

2018. június 29.

Tóth Eszter Zsófia  A telefonfülkék és a vonalas telefonok elsüllyedt világa – visszapillantás a szocialista időszak vonalas telefonjaira címmel közölt nosztalgiacikket a Napi Történeti Forrás oldalán.

2018. június 29.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában Przemyśl 1914-1915 közötti ostromairól  Kovács Vilmos  ezredes, Malentyik György helytörténész és Ligeti Dávid kollégánk beszélt.

2018. június 28.

A Hadtörténelmi Közlemények idei második számában Ligeti Dávid kollégánk A világháború kálváriáját járva, a pécsi egyházmegye és az I. világháború című, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola által kiadott kötetről közöl recenziót.

  1. június 29.

A KlubRádió Megbeszéljük műsorában egy hallgató a magyarországi zsidóság témájával kapcsolatosan említette a VERITAS Történetkutató Intézetet.

2018. június 27.

A Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában Szakály Sándor főigazgató a 72 éve történt kassai bombázásáról beszél.

2018. június 26.

A kádári megtorlás során szerepet vállaló bírákról, vizsgálótisztekről és ügyészekről beszél Földváryné Kiss Réka és Zinner Tibor a Kossuth rádió XX. századi történelem című műsorában.

2018. június 26.