Sajtótükör

A Kossuth Rádió Időt kérek című műsorában Marinovich Endre, Liszkay Mihály és Palkovics Imre beszélgetnek 1956-ról Halász Zsuzsa mikrofonja előtt.

2016. október 22.

A Kossuth Rádió Megújuló értékeink című műsorának vendége volt Bódiné Beliznai Kinga jogtörténész, Darák Péter elnök (Kúria), Zinner Tibor jogtörténész (VERITAS), Földváryné Kiss Réka elnök (Nemzeti Emlékezet Bizottsága) és Mikó Zsuzsanna főigazgató (Magyar Nemzeti Levéltár), akik az 56-os statáriális ítélkezésekről, valamint a megtorlásokkal kapcsolatos perkataszterről beszélgetnek Pusztai Balázs mikrofonja előtt.

2016. október 26.

A Hegyvidék Televízió Duett című műsorának meghívottja Zinner Tibor, aki 1956-ról és az azt követő Kádár-rendszerről mesél.

2016. október 21.

Rácz János Válságok keresztútján címmel közölt cikket a Brit Kommunista Párt 1956-os történetéről az Élet és Tudományban.

2016. október 21.

A szabadságharc szellemi nyitánya Farkas Judit, Nagyhatalmi játszmák közepén  címmel pedig Rácz János közölt cikket a Magyar Hírlapban.

Archivált PDF

2016. október 20.

Az MTV Híradójában Rácz János a Népszabadság napilap történetéről  nyilatkozik annak megszűnése kapcsán.

2016. október 16.

A Karc FM Álláspont című műsorában Rácz János Nagy Imre történelmi szerepének újraértékeléséről és a forradalom hatvanadik évfordulójáról beszélget.  

2016. október 16.

A többségi magyarság és a kisebbségi németség viszonya az évtized végére elmérgesedett. Senkit sem érdekelt már a közös múlt harmonikus és mindkét fél számára gyümölcsöző szakasza, sem pedig a hazai németek jó részének rendíthetetlen magyar érzelme és továbbra is államhű magatartása – írja Orosz László a Magyar Hírlap hasábjain napvilágot látott a Párizs környéki békediktátumok utáni hazai németek helyzetét bemutató A kollektív bűnösség és előzményei című cikkében.

2016. október 14.

A Kossuth Rádió Szabadság népe című műsorában Zinner Tibor Rajk Lászlóról beszél.

2016. október 13.

Az elkövetett törvénytelenségek és a rákosista elnyomó hatalom visszaéléseiről és felelőseiről beszélget Zinner Tibor és Szekér Nóra történész a Duna Tv Szabadság tér ’56 műsorában.

2016. október 12.

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok című műsorában Tóth Eszter Zsófia arról beszél, hogy hogyan viszonyult az egyház 1956-hoz.

2016. október 6.

Farkas Judit Antónia tanulmányt közölt Sheltered by the Embassy of Belgium in Budapest: The Asylum Appeals of Ferenc B. Farkas and Judith Maléter in November 1956 címmel a HUNGARIAN REVIEW  2016-os 5. számában (pp. 7794.).

2016. október 4.

Gali Máté, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos segédmunkatársa cikke Berzeviczy Albert, a márványarcú ember sokrétű életműve címmel jelent meg a Magyar Hírlapban.

Tovább a weblapra

2016. október 3.

Az Echo TV Időrosta című műsorának vendége volt Rácz János, aki az 1956-os forradalom nemzetközi megítéléséről, sajtóvisszhangjáról beszélt.

2016. október 1.

A rendszerváltás előtti alternatív zenei kultúráról beszél Tóth Eszter Zsófia a Kossuth Rádió Rendszerváltók című műsorában.

2016. szeptember 26.

Rácz János Az állambiztonság célkeresztjében című, a Demokrata hasábjain megjelent cikkében az ’56-os forradalom és szabadságharc emigránsáról, Sümegh Lothár Ferenc Szent Benedek-rendi atyáról ír.

2016. szeptember 14.

Megjelent Kovács Kálmán Árpád az egyházakról és az államsegélyről közölt cikkének harmadik része Az egyházak és az államsegély Apponyi Albertig címmel a Magyar Hírlapban.

Archivált PDF

2016. szeptember 12.

Az 1969-ben rendezett, a Rákosi korszakot parodizáló alkotásról, Bacsó Péter A tanú című filméről beszélget Zinner Tibor jogtörténész és Szörényi László irodalomtörténész a Duna TV Szabadság tér ’56 című műsorában.

2016. szeptember 7.

Rácz János Harc a lelkekért – 1956 a nyugati sajtóban és a Szabad Európa Rádióban címmel közölt tanulmányt a Múlt-kor történelmi magazin őszi számában.

Tovább a linkre

2016. szeptember 6.

A Kossuth Rádió Rendszerváltók műsorában Sáringer János a Szovjetunió felbomlásáról, a balti államok függetlenségének kivívásáról, a magyar-orosz, a magyar-lett, a magyar-észt, a magyar-litván diplomáciai kapcsolatokról, valamint ezzel összefüggésben az Antall-kormány 1991. évi diplomáciai lépéseiről beszélt.

2016. szeptember 5.

Kiss Dávid A munkásőrség híradásának kiépítése  című tanulmánya látott napvilágot a Katonai Logisztika 2016/1. számában.

2016. szeptember 5.

Kovács Kálmán Árpád Az egyházak és az államsegély II. Józseftől 1848-ig című tanulmánya jelent meg a Magyar Hírlap hasábjain.

Tovább a linkre

2016. szeptember 2.

Kovács Kálmán Árpád Az egyházak és az államsegély a kezdetektől Mária Teréziáig címmel közölt cikket a Magyar Hírlapban.

Tovább a linkre

2016. augusztus 30.

Szakály Sándor az Echo televízió Kiút többszemközt című műsorban 1956 nyaráról, az Államvédelmi Hatóságról és az ország gazdasági helyzetéről beszélget Vámos György műsorvezetővel.

2016. augusztus 28.

Hollósi Gábor A Bethlen-kormány balneológiai törvénye címmel közölt tanulmányt az Élet és Tudomány legújabb számában. „Magyarország mindig is a vizekben gazdag ország volt, így aligha meglepő, hogy a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvénycikk már szabályozta a gyógyfürdőügyünket is…" – áll a líd szövegében.

2016. augusztus 26.

Szakály Sándor az Echo televízió Kiút többszemközt című műsor meghívottja, Vámos György műsorvezetővel 1956 nyaráról, valamint a forradalom előszeléről beszélget.

2016. augusztus 20.

Ligeti Dávid Törvény, jog, igazság – Széll Kálmán, az ország vezérigazgatója címmel közölt recenziót a tavaly megjelent Széll Kálmánról szóló tanulmánykötetről a Valóság augusztusi számában.

2016. augusztus 16.

Ligeti Dávid az Isonzói csaták végkimerülésig című, a Magyar Hírlapban megjelent cikkében írja: Száz évvel ezelőtt, 1916. május és augusztus közepe között minden korábbinál hevesebb harcok tomboltak a Monarchia délnyugati – olasz – frontján. Először az osztrák-magyar csapatok indítottak offenzívát Dél-Tirolban, majd az olaszok lendültek támadásba az Isonzó mentén – ekkor már hatok alkalommal a konfliktus során.

2016. augusztus 12.

Tóth Eszter Zsófiával közöl beszélgetést Ő volt a legalkalmasabb címmel a Magyar Napló augusztusi száma az Antall József és az állambiztonság kötet megjelenése alkalmával.

2016. augusztus 9.

Nagyon nehéz megszólalnom. csaknem a lehetetlent kísértettem, amikor Édesapám kiállításának megnyitását elvállaltam – áll Ujváry Gábor Megnyitó édesapám, Ujváry Lajos kiállításán Szekszárdon (2016. április 9.) című, a Somogy kulturális folyóirat 2016. 2. számában megjelent írásában.

2016. augusztus 8.

Orosz László  Magyar nemzeti integrációs törekvések a 20. században és azután: a trianoni trauma feloldásának lehetséges útjai címmel közölt tanulmányt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról kötetében (Budapest, Nemzetstratégiai Kutint., 2016., szerk. Duray Miklós et. al.).

2016. augusztus 2.

Megjelent Sáringer János Ifjabb Horthy Miklós kalandozásai a 20. században. Aranyifjú vagy kötelességtudó politikus? című  cikke a Múlt–kor történelmi magazin 2016. nyári számában.

2016. augusztus 1.

1941 áprilisában Teleki Pál súlyos örökséget hagyott maga után – írja Joó András az Élet és Tudomány hasábjain A béketapogatózások és a Teleki-köd című cikkében. 

2016. július 29. 

A Duna TV-ben A Munkásőrség – Egy párthadsereg története címmel dokumentumfilmet vetítettek, melyben Kiss Dávid, tudományos munkatárs a film szakértőjeként szerepelt. A dokumentumfilm a testület történetét dolgozza fel az 1957-es alapításától az 1989-es megszűnéséig. A munkásőrség volt országos és kerületi vezetői mellett megszólaltak a leszerelésben résztvevő katonai vezetők is, illetve a korabeli politikai szereplők közül Németh Miklós volt miniszterelnök, a közelmúltban elhunyt Pozsgay Imre államminiszter, továbbá többen a kerekasztal tárgyalások résztvevői közül.

2016. július 16.

„A kis piros munkásfigura a lapban elkendőzött egy újabb hazugságot. Úgy állt ott furcsa kezeslábasában, mint a megoldás, pedig puszta illúzió volt” – írja Rácz János a Brit Kommunista Párt sajtóorgánumáról, a Daily Worker lapról a Magyar Fórum hasábjain megjelent cikkében.

2016. július 14.

Schwarczwölder Ádám a Lánchíd Rádió Szabad Gondolat című műsorában szerepelt. A beszélgetés témája a 19. századi iparosodás, iparfejlesztés és vasútépítés volt annak kapcsán, hogy 170 éve nyitották meg Pest és Vác között Magyarország első vasútvonalát.

2016. július 10.