Sajtótükör

Kiss Dávid: Egy majdnem szabad választás – Magyar Hírlap 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársának írása a Magyarországon 1945. október 7-én megtartott fővárosi törvényhatósági (nagy-budapesti), majd november 4-ei nemzetgyűlési választásokról. (archivált PDF)
2016. február 29.

A kommunizmus áldozatai Magyarországon  Havi Magyar Fórum 
Szakály Sándor a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójával készült interjú a kommunizmus bűneiről.
2016. február 25.

Rendszerváltók – Kossuth Rádió
Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet főmunkatársa beszélt a Kossuth Rádió – Rendszerváltók című műsorában az Antall-kormány időszakában a Varsói Szerződés feloszlatásáról, illetve az 1991. évi visszarendeződés veszélyéről, az 1991. évi baltikumi eseményekről, az 1991. augusztusi moszkvai puccsról és ennek hatásáról Kelet-Közép-Európára és Magyarországra.
2016. február 22.

Szabad gondolat – Lánchíd Rádió
Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet főmunkatársa beszélt a Lánchíd Rádió – Szabad gondolat című műsorában Nyikita Hruscsov 1956. február 25-én elmondott a „Személyi kultuszról és annak következményeiről” című beszédéről.
2016. február 21.

Rácz János: A Ki ad többet érte? kérdésre az amerikai válasz: Kádár – Magyar Hírlap 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársának írása a magyar Szent Korona 1978-as viszontagságos hazatérésének előzményeiről és furcsa háttéralkuiról. (archivált PDF)
2016. február 22.

Rab László: Magyar Kurtag – NOL 
Interjú Tóth Eszter Zsófia történésszel, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársával azokról a magyar vendégmunkásokról, akik 1967 és '83 között államközi munkacsere-egyezmény keretében három évet töltöttek a Német Demokratikus Köztársaságban. (archivált PDF)
2016. február 14.

Visegrádi négyek Duna TV 
Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Antall József volt kabinetfőnöke a Duna TV 52 perces összeállításában a Visegrádi Együttműködés kezdeti szakaszáról, a 25 évvel ezelőtt kötött megállapodás körülményeiről beszélt.
2016. február 15.

Vasárnapi Újság Kossuth Rádió 
A műsor vendégeként Marinovich Endre, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese a 25 évvel ezelőtt, 1991. február 15-én létrejött,  V4-ként emlegetett Visegrádi Együttműködésről készült összeállításban a megalakulás körülményeiről beszélt.
2016. február 14.

Vácon is támadják Hómant, pedig a város díszpolgára – Nemzeti 1 TV Felderítő 
Ujváry Gábor a VERITAS Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője is nyilatkozik Hóman Bálintról.
2016. február 12.

Anka László: Egy rendíthetetlen magyar arisztokrata küzdelmes élete – Magyar Hírlap 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársának írása gróf Apponyi Albertről halálának (1933. február 7. Genf, Svájc) közegő évfordulója kapcsán. (archivált PDF)
2016. február 5.

Veczán Zoltán: 1946: így sarjadt virág a szovjet csizma alatt – MNO 
Beszélgetés Rácz János történésszel, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársával a hetven éve, 1946. február elsején kikiáltott második Magyar Köztársaságról. (archivált PDF)
2016. február 1.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsor vendége Szakály Sándor a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, aki a VERITAS Intézet feladatairól és eddigi működéséről beszélt.
2016. január 30.

Időrosta – Echo TV 
A műsorban Ujváry Gábor, a VERITAS Intézet kutatócsoport vezetője és Mikonya György, egyetemi docens, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának dékánja. Téma: Oktatás és kultúrpolitika a két világháború között.
2016. január 23.

Veczán Zoltán: „Takarodjanak, úgy ahogy jöttek. Egy batyuval a hátukon” – MNO  
Beszélgetés Zinner Tiborral, a VERITAS Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetőjével a magyarországi németség 70 évvel ezelőtt megindult kitelepítéséről. A távozók sokszor csak egy batyura való tárgyat vihettek magukkal, a kitelepítés technikája az alig egy évvel korábban a zsidókkal történt deportálásokat idézte. (archivált PDF)
2016. január 19.

Ligeti Dávid: Ferenc József egyik utolsó ajándéka – Magyar Hírlap 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársának írása az Osztrák-Magyar Monarchia csapatainak egyik legnagyobb világháborús győzelméről, a montenegrói hadjáratról. (archivált PDF)
2016. január 18.

Szakály Sándor: Földi pokol a hómezőkön – Magyar Idők 
A VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatójának írása a magyar királyi 2. honvédhadsereg doni tragédiájáról 1943. január-februárban. (archivált PDF)
2016. január 16.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsor vendégei Tóth Eszter Zsófia és Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársai. A beszélgetés tükröt állít az 1956 és 1989 közötti eseményeknek. 
2016. január 16.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsorban  Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgató-helyettese, az Intézetünk tavalyi munkájáról és idei terveiről Vámos Györggyel beszélgetett.
2016. január 9.

Szabadság Népe – Kossuth Rádió 
A műsorban Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője a Molotov—Ribbentrop paktumról beszél.
2016. január 14.

Megbeszéljük – Klub Rádió 
Ujváry Gábor, a VERITAS Intéztet Horthy-kori kutatócsoportjának vezetője Hóman Bálintról, és a Székesfehérvárra tervezett szobra körüli eseményekről beszélgetett Bolgár Györggyel.
2016. január 8.

Vasárnapi Újság Kossuth Rádió 
A műsorban a január 5-i VERITAS est vendégei, Gergely András professzor, a VERITAS Intézet kutatócsoport-vezetője és Schwarczwölder Ádám tudományos segédmunkatárs, valamint ifj. Bertényi Iván történész, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója beszélgetnek Széll Kálmán munkásságáról, érdemeiről és eredményeiről Cservenka Judit mikrofonja előtt.
2016. január 10.

Rendszerváltók Kossuth Rádió 
Sáringer János történész, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa a műsor vendégeként az Antall-kormány külpolitikájáról beszélt.
2016. január 4.

Hollósi Gábor: A választói jog védelme és kapcsolata a büntetőjoggal a két háború közötti években – Iustum, Aequum, Salutare folyóirat
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársának írása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Karának szakfolyóiratában. dr. Hollósi tanulmánya azokat a jogszabályi rendelkezéseket vizsgálja, amelyek a ‛20-as és a ‛30-as években a választási visszaélések büntetőjogi következményeit megállapították,  továbbá elemzi a választási bűncselekményeket és a büntetett előélet választójogra gyakorolt hatását is, a korszak választójogi jogszabályainak valamennyi büntető rendelkezését összegyűjtve. 
2015/4 szám

Interjú Orosz Lászlóval – A magyarországi német kisebbség helyzete a két világháború között – Kultúra.hu
Interjú a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársával a Fritz Valjavec tudománypolitikai tevékenységéről nemrég megjelent könyve kapcsán. (archivált PDF)
2015. december 27.

Szabadság tér ’89 103. rész Duna TV 
A Szabadság tér '89 sorozatzáró adásának vendége többek között Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgató-helyettese.
2015. december 23.

Ligeti Dávid: "Megtanította a Monarchia..." – Demokrata 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársának írása a központi hatalmak 1915. október-november folyamán vívott győzedelmes Szerbia elleni hadjáratáról, amely  az első világháború egyik legsikeresebb és leggyorsabb hadművelete volt.
2015. december 23.

Időrosta  – Echo TV 
A műsor vendégei Kiss Dávid és Sáringer János a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársai.
Téma: Az 1945. november 4-ei választások szabadsága – a Független Kisgazdapárt egyértelmű győzelme ellenére a polgári ellenzék a kommunista párttal szemben fokozatosan elveszítette az önálló politizálás lehetőségét.

2015. december 19.

Ujváry Gábor: Hóman Bálint koráról és politikai szerepéről tárgyilagos szemel – Magyar Idők 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos kutatócsoport-vezetőjének írása a Hóman Bálint alakja körül ismét fölángolt vitáról. Történelmietlen próbálkozás a mai emberi jogi kívánalmakat számon kérni egy letűnt korszakon. (archivált PDF)
A cikket 2015. december 19-én azonos címmel és tartalommal a Gondola.hu is közzétette (archivált PDF).
2015. december 18.

Oszlánszki Tamás Tibor: A honismeret és a történetírás „édestestvérek”– Honismeret
A VERITAS Történetkutató Intézet kommunikációs vezetőjének írása az Intézet első éves  (2014 tavasz-2015 nyár közötti) működésének eredményeiről.
2015. december

Magyarul Balóval – RTL II. 
Baló György közéleti magazinműsorában Ujváry Gábor a VERITAS Intézet kutatócsoport-vezetője és Ungváry Krisztián az 1956-os Intézet történésze beszélget a Hóman-szobor ügyéről. Botrány van – szobor lesz?
2015. december 15.

Vasárnapi Újság Kossuth Rádió 
A műsorban a Szabad választás – szabad a választás című konferencia kapcsán Marinovich Endre, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főigazgató-helyettese, Boross Péter volt miniszterelnök, a VERITAS Intézet Tanácsadó testületének elnöke és Szerencsés Károly, az ELTE BTK docense beszél Cservenka Judit mikrofonja előtt.
2015. december 13.

Délutáni találkozás – Katolikus Rádió 
A műsor vendége Marinovich Endre, a VERITAS Intézet tudományos főigazgatója, aki a közelgő Szabad válsztás - szabad a választás? című konferencia előzeteseként beszél a 70 évvel ezelőtti nemzetgyűlési választások történelmi körülményeiről, eredményéről.
2015. december 4.

Időrosta  – Echo TV 
A műsor vendége Tóth Eszter Zsófia történész, a VERITAS Intézet tudományos főmunkatársa a Budai Ifjúsági Parkról, a Kádár-korszak kultikus szórakozóhelyéről beszél.
2015. november 28.

Tóth Eszter Zsófia: Nagyapám, Tóth József magyar királyi honvéd emlékezete – Magyar Hírlap 
A VERITAS Intézet tudományos főmunkatársának írása nagyapjáról, aki a nagykanizsai 17. gyalogezred katonájaként harcolta végig a II. világháborút. Az cikk indikátora, hogy  a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, 2015. július 4-től hatályos módosítása alapján megkezdődött a hadiözvegyek és hadiárvák anyagi támogatása. (archivált PDF)
2015. november 27.

Telefoninterjú Lánhíd Rádió 
Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából a GULAG foglyairól beszélt.
2015. november 21.

Kiút többszemközt  – Echo TV 
A műsor vendége Szakály Sándor, a VERITAS Intézet főigazgatója és Regéczy-Nagy László, a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke.
Téma: A szovjet csapatok 1956. november 4-én indított támadása a törvényes magyar kormány megdöntésére.
2015. november 14.

Joó András: Che Guevara arcai – Magyar Idők 
A VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársának írása Ernesto Che Guevara argentin származású forradalmárról, aki életében, de még inkább halála után oly sok vita középpontjában állt. (archivált PDF)
2015. november 9.

Időrosta  – Echo TV   
A műsorban Anka László és Schwarczwölder Ádám történészek, a VERITAS Intézet tudományos munkatársai, Széll Kálmán – az államháztartást stabilizáló pénzügyminiszter, a kompromisszumokat kereső kormányfő és Magyarország ügyvezető igazgatója – politikai pályafutását mutatták be.
2015. november 7.

Magyarország élőben – Hír TV 
A műsor vendége Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója.
Nemzeti gyásznap – Az 1956-os forradalom leverésére emlékeztek ma országszerte. A központi ünnepségek a nemzeti lobogó felvonásával, majd félárbocra eresztésével kezdődtek a Parlament előtt.
2015. november 4.

Kiss Dávid: A kádári megtorlás erőszakszervei – Magyar Hírlap
A VERITAS Intézet tudományos munkatársának írása az 1956 utáni rendcsinálás fegyveres testületeinek újjászervezéséről, a karhatalmisták majd a kommunista párthadsereg, a Munkásőrség felállításáról. (archivált PDF)
2015. november 4.

Kommentár nélkül – Esztergomi Városi Televízió 
A műsorban Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Nemzeti Gyásznap kapcsán megfogalmazódó gondolatait hallhatjuk.
2015. november 4.