VERITAS Research Institute and Archives

Tájékoztatás

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár kárpótlási ügyfélszolgálatán nincs lehetőség a személyes ügyintézésre. A postai úton, vagy elektronikusan beérkező levelek megválaszolása folyamatos. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük, forduljon munkatársainkhoz az alábbi telefonszámokon +36-70-659-27-39 vagy +36-70-659-27-82 munkaidőben (hétfő–csütörtök 8-16:30 között, pénteken 8-14 óráig). Továbbá elérhetőek vagyunk a  leveltar@veritas.gov.hu drótpostán.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár

Tisztelt Érdeklődő,

A Magyar Közlöny 2015. évi 150. számában került közzétételre a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIV. törvény, illetve a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2015. (X. 14.) Korm. rendelet. Hivatkozott jogszabály módosítások szerint az akkori kárpótlási hatóságként működő Igazságügyi Hivatal kárpótlási iratokra vonatkozó irattárazási, archiválási feladatait a VERITAS Történetkutató Intézet levéltára (továbbiakban: VERITAS levéltár) látja el a jövőben, továbbá az iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a levéltári törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet.

Fenti jogszabály módosítások értelmében a rendszerváltás óta tartó magyarországi kárpótlási eljárások iratai immár a VERITAS levéltár őrizetébe kerültek. Az iratok között megtalálható a kárpótlási jogszabályokban meghatározott kárpótlásra jogosító, a II. világháború, illetve a kommunista diktatúra idején elszenvedett sérelmek miatt benyújtott valamennyi:

  • vagyoni kárpótlási (magántulajdon sérelme miatt benyújtott igények) kérelem,
  • személyi kárpótlási (életelvesztés, vagy szabadságkorlátozás miatti ügyek) kérelem,
  • politikai rehabilitációs nyugdíjrendezési ügy (szabadságkorlátozás miatti szolgálati idő igazolása),
  • nemzeti gondozási ügy (szabadságkorlátozáshoz kapcsolódó egészségkárosodás miatti kérelmek).

Konkrét kárpótlási célú kérelmeken kívül az iratanyag részét képezik még a kárpótlási célú termőföldárverések iratai, és a kárpótlási hatóságok működése során keletkezett igazgatási iratanyag is.

Tájékoztatás, adatszolgáltatás rendje:

A nálunk lévő iratanyag kapcsán az adatvédelmi szabályok betartása mellett az alábbi személyek részére nyújthatunk tájékoztatást, illetve adhatunk ki iratmásolatot a kárpótlási iratanyagból:

  1. A kárpótlási kérelmet benyújtó ügyfél (A beazonosításhoz szükséges az ügyfél személyazonosításra szolgáló adatai.)
  2. A kérelmet benyújtó ügyfél elhalálozása esetén polgári jogi örököse. (Az örökösödési jogviszony igazolására szolgálhat pl.: hagyaték átadó végzés, öröklési bizonyítvány.)
  3. 1.) és 2.) pontban meghatározott személyek meghatalmazottjai (Az írásbeli meghatalmazást közokiratokba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.)
  4. Fentiektől eltérő, harmadik személy részére, ha jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. (Ebben az esetben szükséges annak igazolása, hogy milyen eljáráshoz kívánja felhasználni az ügyfél az iratanyagot, pl.: bírósági vagy hatósági eljárás megindításáról szóló határozat, végzés; az eljárás során kibocsátott hiánypótlási felhívás.)

Bővebb felvilágosítás miatt kérjük, forduljon munkatársainkhoz az alábbi telefonszámokon munkaidőben (hétfő–csütörtök 8-16:30 között, pénteken 8-14 óráig) +361 7953917 vagy +361 7953869. Továbbá elérhetőek vagyunk a leveltar@veritas.gov.hu című drótpostán.

Adatlap a Kárpótlási iratokhoz kapcsolódó adatszolgáltatáshoz