Hírek

A Magyar Napló és a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár közös munkája eredményeként megjelent a Trianon és a magyar felsőoktatás kiadvány negyedik kötete. A könyvet Ujváry Gábor szerkesztette és lektorálta, és intézetünk munkatársai közül Joó András, Ligeti Dávid, Dévavári Zoltán, Kissné Bognár Krisztina, Bertalan Péter és Orosz László tanulmányait tartalmazza.

Megalakult a Magyar Nemzeti Múzeum Tudományos Tanácsadó Testülete. A december 16-án lezajlott alakuló ülésen a testület elnökének Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét választották meg, míg a társelnöki feladatokat Maróth Miklós, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke látja el. A testület tagjai: Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora; Fejérdy Tamás, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke; Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora; Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora; Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumi elnöke; Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora; valamint Szakály Sándor és Ujváry Gábor a VERITAS Intézet részéről. További részletek a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján

Demokrata

Kultúra

Librarius

Webrádió

2021. december 10-én, Antall József halálának 28. évfordulóján tisztelői, barátai és egykori munkatársai részvételével megemlékező ünnepséget tartottak a miniszterelnök síremlékénél a Fiumei úti sírkertben. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár koszorúját Marinovich Endre főigazgató-helyettes helyezte el.

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából katonai tiszteletadással, koszorúzással egybekötött ünnepélyes megemlékezést szervezett a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ). Ünnepi beszédet mondott Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A szovjet megszállás áldozatainak emlékművénél szervezett eseményen a VERITAS Intézetet nevében Megyesi Csilla főigazgatói biztos koszorúzott.

2021 11 27 2

A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából Magyarország kormánya megemlékezést tart. Az Emberkereszt – Honvéd téri Gulag Emlékműnél Varga Judit, igazságügyi miniszter mond beszédet, majd koszorúzás következik. A VERITAS Intézet és Levéltár nevében Marinovich Endre koszorúz, és fejet hajt azok emléke előtt, akiket a málenkij robot ürügyével gyűjtöttek össze és a Szovjetunió bányáiban, kolhozokban, vasútépítkezéseken és erdőkitermelésben dolgoztattak. Az elhurcoltak többsége távol a hazájától halt meg. Időpont: 2021. november 25. (csütörtök) du. 2 óra.

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága szervezésében a Magyar Nemzeti Levéltár Gulag- és Gupvikutató Intézet megalakulásának sajtótájékoztatója zajlott le a MNL Országos Levéltára Kiállító- és konferenciatermében. A rendezvényen beszédet mondott Latorcai Csaba, az Emmi közigazgatási államtitkára, Szabó Csaba főigazgató (Magyar Nemzeti Levéltár), valamint Bognár Zalán igazgató, a Gulág- és Gupvikutató Intézet képviseletében. Ezek után a Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45 – 2019/20 című kötet bemutatójára került sor. A rendezvényt kerekasztal-beszélgetés zárta Szabó Csaba, Cseh Gergő Bendegúz főigazgató (ÁBTL), Bognár Zalán és Dupka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkára részvételével. Az eszmecserét Ö. Kovács József igazgató, a MNL Tudományos Igazgatóság moderálta. A bemutatott kötetet Bertalan Péter munkatársunk lektorálta.

A Lymbus kötetek sorozatban a napokban jelent meg a Klikkharcok az emigrációban. Nagy Iván (1904–1972) délvidéki emigráns magyar politikus válogatott iratai (1949–1954) című kötet. Az iratokat válogatta, közreadta és az előszót jegyezte Dévavári Zoltán kollégánk.

Ünnepi tanulmányok Szakály Sándor 65. születésnapja tiszteletére címmel jelent meg tanulmánykötet a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelmi-történeti Tudományos Társaság kiadásában. A tavaly őszi járványhelyzet miatt a könyvet csak az idén adták át az ünnepeltnek. A tomust Parádi József szerkesztette, és a szerzők közt szerepelnek Gyenes László, Hodos Gábor, Olasz Lajos, Parádi József, Szigetvári Oszkár, Vedó Attila, Zeidler Sándor és Zétényi Zsolt.

 

A Magyar Napló és a Facultas Humán Gimnázium közös kiadásában megjelent Szakály Sándor Talpra állás Trianon után című kötete. A fülszövegben olvasható: „Az itt közölt interjúk, cikkek és tanulmányok […] Sok nehézség és néha szenvedés közepette születtek, de talán megérte megírni azokat.”

A Hőnich Henrik és Nagy Ágoston által szerkesztett Trianon után című tanulmánykötetet  kerekasztal-beszélgetés formájában mutatják be Hatos Pál, Ablonczy Balázs és a szerkesztők. A kötet tartalmazza Ujváry Gábor „A bajainkon kisebb kezdemény nem, csak lelki megtisztulás, belső átalakítás segíthet”. A magyar felsőoktatás és történetírás reakciói az ország feldarabolására, 1918–1920 című tanulmányát. A könyv a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány kiadásában jelent meg. Helyszín: Hotel Memories Budapest, Rumbach konferenciaterem, 1077 Budapest, Wesselényi utca 4. Időpont: 2021. október 25. (hétfő), du. 5 óra.

Program (PDF)

Október 20-án intézetünk könyvcsomagot ajándékozott a Nógrád megyei Tar község általános iskolájának. A könyveket ünnepélyes keretek között intézetünk munkatársa, Seres Attila adta át Toldiné Bukta Boglárka megbízott intézetvezetőnek és a tantestület tagjainak. A könyvekkel az intézményben az 1956. évi forradalom évfordulója alkalmából október rendezett történelmi vetélkedő helyezettjeit és résztvevőit jutalmazzák, a könyvek másik része az iskola könyvtárába kerül.

2021 10 20 Tar

A Jászok Egyesülete díszoklevelet adományozott Szakály Sándornak. A VERITAS főigazgatója a „Jászságban élők és az onnan elszármazottak kapcsolatának ápolása érdekében kifejtett tevékenységéért” vehette át az elismerést Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének elnökétől.

Jaszok Egyesulete

A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság érdemei nyilvános elismeréseként Varjú László kollégánknak a Rendvédelem-történetért Érdemérmet adományozta.

SZB 2

A Ceglédi GULÁG-GUPVI Múzeum és Emlékhely megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, valamint a Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.). A Kormány a VERITAS Intézetet bízta meg a kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett egykori huszárlaktanya helyén az Emlékhely létrehozásának irányításával és az üzemeltetésével. A VERITAS Intézet a beruházás előkészítésében és megvalósítás támogatásában is részt vesz. A most megkötött együttműködési szerződés értelmében a beruházás előkészítő építtetője a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a beruházás megvalósítója pedig a BMSK Zrt.

A több éve tartó előkészítő munkálatok az együttműködési megállapodás aláírásával célba értek, pár hét múlva megtörténik az alapkőletétel, az Emlékhely megnyitása 2023. január végén várható. A BMSK Zrt. részéről Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató, a VERITAS Intézet részéről pedig Prof. Dr. Szakály Sándor főigazgató erősítette meg kézjegyével a megállapodást.

 

VERITAS 5

VERITAS 8

Híradó.hu

Magyar Hírlap (letölthető PDF)

Ceglédi TV

Szoljon.hu

Intézetünk munkatársa, Schwarczwölder Ádám a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetében a nyilvános vitán summa cum laude eredménnyel védte meg Magyarország vezérigazgatója. Széll Kálmán útja a miniszterelnökségig című PhD értekezését. A disszertáció Széll Kálmán (1843–1915) közéleti pályafutásának első szakaszát tárgyalta, egészen 1899. februári miniszterelnöki kinevezéséig – részletesen elemezte Széll családi hátterét, a közszereplés első éveit, az 1875–1878 közötti sikeres pénzügyminiszterséget, illetve a kormányfői megbízatáshoz vezető hosszú utat. Az értekezés online olvasható ITT.

A Nagykovácsi gróf Tisza István Nemzeti Kör 2019. április 23-án Tisza István emlékérmet adományozott Szakály Sándornak, amelyet a VERITAS Intézet főigazgatója betegsége, valamint a járványhelyzet miatt 2021. szeptember 24-én vett át.

Nagykovacs1 Tisza 2

Joó András kollégánk szeptember 10-én részt vett az Anti-communist armed resistance in East-Central Europe 1944–1953, a Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania és a litván parlament, a Seimas szervezésében Vilniusban lezajlott nemzetközi konferencián. Litván, svéd, lett, észt, ukrán, német és lengyel kutatók ismertették a szovjet kommunizmus elleni fegyveres szervezkedést, valamint a hidegháborús korszak első évtizede során folytatott küzdelem egyéb formáit. Intézetünk tudományos főmunkatársa a háború utáni időszak magyar emigrációs küzdelmeiről, annak főbb problémáiról adott áttekintést angol nyelvű előadásában, középpontba állítva az 1944 és 1956 közötti időszakban a legitimitás kérdését és Kállay Miklósnak, mint a Magyar Nemzeti Bizottmány prominens alakjának a szerepét (Questions of survival, legitimacy and independence: Hungary’s wartime Prime Minister Miklós Kállay on the threshold of a new era dominated by the Soviet Union, 1944-1956). A konfrenecia programja

Az idei Koppány-napok alkalmával Varga György, Törökkoppány község polgármestere díszpolgári címet adományoz Szakály Sándornak. Időpont: 2021. szeptember 17. (péntek) ¼ 5.

Koppány a XV-XVI. században tett szert nagyobb jelentőségre, vára is ebben a korban épült. 1542-ben a törökök már ostromolták, de csak 1551-53 között foglalta el a budai pasa, s tette a szandzsák - kerület - székhelyévé. A törökök elsősorban a várat építették tovább, a templomot, a földesúri kúriát pedig kultikus célokra használták, s ott építették meg a fürdőt, a kutat és a vízvezetéket. Az 1563-as török kincstári adólajstrom szerint 15 ház volt a településen, a koppányi vár őrségét 123 fegyveres biztosította. Evlia Cselebi talán némi túlzással így jellemezte Koppányt: "... a város terjedelmes síkságon fekvő nagy külváros, amelynek egymás mellett álló házai mind deszkatetejűek. E várost palánk veszi körül, melynek sarkainál félelmetes bástyák vannak. Külső vára azért erős, mert árkai vízzel telt süppedékes helyek. A község vegyes lakosságú balkáni kisvárossá kezdett átalakulni. A mohamedán vallási épületek is mind megvannak, Koppány várában és városában együttesen négy nagyobb dzsámi és tizenegy mecset épült fel." A Koppány-patak  e korban két vízimalmot is hajtott.

Forrás: Izményi Éva, Nagy Jenő, Kasza Sándor, Troszt Tibor (szerkesztők): Somogy megye kézikönyve. Szüv Rt. – CEBA-Holding Kft,  ISBN: 963-9089-14-1, 1998.

2021 09 17 18 Koppany napok

Magyar Hírlap

Somogyi Hírlap

 

Koppany 1

 Koppany 2

 

A törökkoppányi polgármester által elmondott laudáció (letölthető PDF)

A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség a szövetség megalakulásának harmincadik évfordulója alkalmából Szakály Sándornak a magyar királyi 2. honvéd hadsereg „történetének, a doni hősök emlékének tudományos feldolgozásában, a katonahősök megbecsülésének növelése érdekében elvégzett több évtizedes áldozatos munkájának elismeréseképp a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség 11. számú Emlékérmét adományozza”.  

 

Don 2021 09 15 doi

 

A kassai MaJel Rovás Központban (Kassa, Erzsébet utca 42.) író-olvasó találkozó keretén belül újra bemutatják a Mécses a ködben című kötetet. Udvardy Zoltán újságíró kérdezi Jezsó Ákost. Időpont: 2021. szeptember 14. (kedd) 17 óra.

A napokban a Duna Televízión bemutatott Novák Tamás által rendezett Győzelemről énekeljen! című dokumentumfilm történész szakértőinek listáján szerepel a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár két munkatársa – Kovács Kálmán és Ligeti Dávid – neve is.

A történelemből zajló „Ifjú Tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő zsűrijének elnöke Szakály Sándor. A vetélkedő televíziós fordulóinak felvételei a közmédia M5-ös csatornáján tekinthetők meg szeptember 6-tól kezdődően.

 

Kincses Katalin a Gondolat kiadónál megjelent A Rákóczi-kultusz első szobrai című kötetét dedikálja vasárnap, szeptember 5-én 15 és 16 óra között az Ünnepi Könyvhét keretében a Vigadó téren levő 19-es számú pavilonnál. Szombaton, szeptember 4-én, 15 órától  Duna-korzón található Magyar Napló standjánál Dévavári Zoltán dedikálja Egy elmesélhetetlen történet című monográfiáját. 

A 92. Ünnepi Könyvhét prospektusa

.

Szakály Sándor professzor ma átvette a Széchenyi-díjat, amit Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából adományozott a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának.

M5 Híradó (archivált felvétel)

Duna TV (archivált felvétel)

M5 összefoglaló (archivált felvétel)

Kormány.hu

Somogyi Hírlap (PDF)

Sonline.hu

Nemzeti Sport

Promenád

Librarius.hu

Klubrádió

 

2021 08 20 DDDij

Kép: Purger Tamás (Magyar Hírlap).

 

Nemzeti ünnepünk előestéjén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes dr. Sömjéni László Gézának a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tanácsadó Testülete titkárának a Magyar Érdemrend középkeresztjét, illetve Kissné Bognár Krisztinának a VERITAS Intézet levéltárvezetőjének a Magyar Ezüst Érdemkeresztet adta át, melyeket Áder János köztársasági elnök adományozott számunkra.

Insigna BK 2

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett OTKA fiatal kutatói kiválósági program keretében Réfi Attila Huszárok, harcmezőkön innen és túl. Nemzeti csapatnemünk a „hosszú” 19. században című kutatási pályázata 40 millió forint összegű támogatást nyert. Ennek köszönhetően Réfi Attila vezetésével huszártörténeti kutatócsoport alakul a Károli Gáspár Református Egyetemen, amely a projekt hivatalos befogadó intézménye.

Kép forrása: budaihonvedek.hu

Fodor Lajos nyugállományú vezérezredesnek, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tanácsadó Testülete tagjának Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata a Szent László-díjat adományozta. Ez a díj „annak a természetes személynek adományozható, aki élete során munkásságával, kiemelkedő teljesítményével, megbecsülést kiváltó tevékenységével, példaértékű életútjával hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához, és ezzel emelte Kőbánya hírnevét. A Szent László-díjjal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a díjazott életútját ismeri el” – olvasható az önkormányzat oldalán.

A TV10 Szent László-napi díjazásról készült felvétele és a Fodor Lajossal készült interjú itt tekinthető meg.

„A 2021. június 23-i egyetemi szenátusi ülésen, napirend előtt került sor a közelmúltban sikeresen habilitált két oktatónk számára a habilitációs oklevél átadására.

Dr. Hollósi Gábor történész és jogász, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának megbízott oktatója.

Egyetemünk Történelemtudományi Doktori Iskolájában 2021. április 6-án tartotta meg online habilitációs előadását, tudományos előadásának címe: A Bethlen korszak választójoga, oktatási előadásának címe: Az állam legfőbb szervei a Horthy-korszakban.

Az EDHT 29/2021. (V.05.) sz. határozatával Dr. Hollósi Gábor részére odaítélte a habilitált doktori címet.” (Forrás: Károli Gáspár Református Egyetem). Tovább a linkre

Balatonföldvár Város Önkormányzata Balatonföldvár díszpolgára címet adományozta Dr. Szakály Sándor számára, aki „elkötelezett híve Balatonföldvárnak, ami kifejeződésre jut a város népszerűsítése és támogatása érdekében végzett önzetlen tevékenységében”.

2021 06 18 Balatonf

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára jelenlétében Szakály Sándor, a VERITAS főigazgatója és Tóth Tibor, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója együttműködési szerződést írt alá.  

NNN

Tájékoztatjuk kedves kutatóinkat, hogy a  VERITAS Oral History Archívumának kutatóterme 2021. június 14-től újra – előzetes bejelentkezéssel, korlátozottan – látogatható.

Részletek itt.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében bemutatják a Hantó Zsuzsa és Tassy-Bencz Éva által szerkesztett Embermentés, sorsok, tények és tanúk című kötetet, mely tartalmazza Ujváry Gábor kollégánk tanulmányát is.  A könyvet Kásler Miklós miniszter, Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, Hantó Zsuzsa és Bodnár Dániel, a Milton Friedman Egyetem elnöke ismerteti. Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum körút 14–16.). Időpont: 2021. június 8. (kedd) dél.  Meghívó (PDF)

 

A Magyarország és a Dán Királyság közötti diplomáciai kapcsolatok fennállásának 100. évfordulója alkalmából 2020-ban Magyarország Koppenhágai Nagykövetsége diplomáciatörténeti pályázatot hirdetett felsőoktatási intézmények hallgatói, doktori hallgatók, tudományos munkát végző kutatók részére a reláció 19201989 közötti történetének valamely időszakát, eseményét, fontos személyiségét vagy meghatározó viszonyrendszerét bemutató, tudományos igényű tanulmány elkészítésére. A felhívásra értékes pályázatok érkeztek, amelyeknek kiértékelésére és elbírálására 2021 májusában került sor. A pályázat nyertese intézetünk munkatársa, Seres Attila lett, Magyar menekültek Dániában. A Koppenhágai Magyar Követség jelentései 19561958 című pályamunkájával.

A trianoni békekötés centenáriuma alkalmával két tanulmánykötet is napvilágot látott, melyben munkatársaink közöltek tanulmányt. A Metszéspont. Tanulmányok Trianon évfordulóján (szerk. Császtvay Tünde, Magyar Nemzeti Múzeum) című kötetben Ujváry Gábor (Trianon és a magyar felsőoktatás), Anka László (Várjunk vagy tárgyaljunk?) és Dévavári Zoltán (Új magvetők) szerepelnek írásaikkal.

A Barna Attila szerkesztette Trianon 100. Tanulmányok a békeszerződés centenáriumára címet viselő tomusban Anka László (Apponyi Albert kommunikációja az I. világháborús béketárgyalásokkal kapcsolatban /1919. december – 1920. június/), Szakály Sándor (Az önálló magyar haderő megszervezésének lehetőségei és korlátai a trianoni békediktátum katonai előírásainak tükrében) és Ujváry Gábor (A magyar felsőoktatás útja Trianonig) publikált.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a ,,GENIUS" Jótékonysági Alapítvány közös szervezésében, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül program szakmai támogatásával 2021. május 14-én, pénteken online formában rendezik meg a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát. A Történelem- és Társadalomtudományi Szekció zsűrijének tagja Seres Attila, intézetünk munkatársa. A konferenciára IDE kattintva lehet jelentkezni. Program

Ma hajnalban, Budapesten, a János kórházban elhunyt Prof. Dr. habil. Gergely András történész, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa, a VERITAS Történetkutató Intézet Dualizmus-kori kutatócsoportjának korábbi vezetője, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Tanácsadó Testületének a tagja. Nyugodjon békében.

Egyszer minden írás végére pont kerül. Gergely András halálára (letölthető PDF)

Magyar Hírlap

Magyar Nemzet

Gondola

Blikk

Origo

A Torontói Egyetem CERES Intézete (Centre for European, Russian, and Eurasian Studies) szervezésében Joó András kollégánk online angol nyelvű előadást tart a Kállay-kormány által 1943 őszén indított titkos fegyverszüneti tárgyalásairól az angolszász államokkal. A webináriumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni itt lehet

Kovács Kálmán Árpád a Magyarságkutató Intézet kiadásában megjelent, Fabó Edit által szerkesztett Hazafiak voltak. Az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken című kötet bemutatása során a dualizmus kori történelemszemléletről osztotta meg gondolatait.  Tovább a linkre

Hollósi Gábor kollégánk sikerrel habilitált a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. Habilitációs védésének témája A Pozsonyi Hídfő. A magyar–csehszlovák határrendező bizottság tárgyalásai. Meghívó (PDF)

Drócsa Izabella  summa cum laude minősítéssel megvédte a Rendtörvények a két világháború között, különös tekintettel az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény anyagi és eljárásjogi elemzésére a Budapesti Királyi Törvényszéken kialakult bírói gyakorlaton keresztül című doktori disszertációját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karának Doktori Iskolájában. Konzulensként Horváth Attila alkotmánybíró, egyetemi tanár segítette kutatómunkáját. A bíráló bizottság elnöki tisztjét Bándi Gyula egyetemi tanár vállalta. Barna Attila tanszékvezető, egyetemi docens és Tóth J Zoltán egyetemi docens opponensként írásbeli véleményt fogalmazott meg a disszertációról. Bizottsági tagként Balogh Elemér egyetemi tanár és Máthé Gábor professor emeritus működött közre. Gratulálunk kolléganőnknek!

Schwarczwölder Ádám munkatársunk a Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Európa és a Magyarság a 18–20. században Doktori Program PhD-hallgatója Magyarország vezérigazgatója. Széll Kálmán útja a miniszterelnökségig címmel készítette el doktori disszertációjának kéziratát Nagy Mariann témavezetése mellett. A dolgozat műhelyvitáját a VERITAS épületében, illetve a digitális térben szervezték meg. A doktori iskola által felkért bírálók Ress Imre, Szász Zoltán, Vonyó József, Fehér György, Kaposi Zoltán, Cieger András, ifj. Bertényi Iván és Klestenitz Tibor voltak. A dolgozatot alapvetően mindannyian védésre benyújthatónak tartották, ugyanakkor kisebb-nagyobb javításokat, helyreigazításokat javasoltak. Munkatársunk nyilvános védését szeptemberre tervezik.