Hírek

Egyetemként oktat tovább a gazdasági főiskola
Immár több mint egy esztendeje minden hónap első kedd estéjén zajlanak a VERITAS-estek a Budapesti Gazdasági Egyetem aulájában. E felsőfokú intézmény és a VERITAS Történetkutató Intézet együttműködése természetes, hiszen elkötelezett, tevékeny szereplői a magyar tudományos kutatói munkának. Mindezek nyomán a Budapesti Gazdasági Főiskola 2016. január 1-jén történt egyetemmé válásáról a hazai tudományos élet örömhíreként értesült a VERITAS Intézet.
Az elismert szakértőkből, rangos kutatókból álló vendégelőadói körrel kibővített rendezvénysorozat korábbi helyszíne a Lotz-terem volt, amely lenyűgöző arculatával méltón tükrözte a BGE patináját, 1857-ig visszanyúló történetét. Magas színvonalú oktatótevékenységének eredményeként az elmúlt időszakban hazánk legnagyobb főiskolájává, az ötödik legnépszerűbb felsőoktatási intézménnyé nőtte ki magát az intézmény. Fejlődésének újabb állomása az egyetemmé történt minősítés. A Sándorné Kriszt Éva rektor által vezetett, 18 ezer hallgatót képző BGE az alkalmazott tudományok egyeteme cím birtokában folytatja munkáját.

Ehhez kíván sok sikert – a további együttműködés reményében – a VERITAS Történetkutató Intézet valamennyi munkatársa!

A VERITAS Intézet és Nagykőrös Város Önkormányzata közötti együttműködés jegyében január 9-én (szombaton) három 11. osztályos diák, Motyovszky Sára a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumból, valamint Magyar Martina Krisztina és Potocska Lujza a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumból - előzetes egyeztetés után - látogatást tettek Intézetünkben. A látogatás célja az volt, hogy szakmai - módszertani konzultációt folytassanak és segítséget kapjanak a Nagykőrös Város Önkormányzata által meghírdetett, a kuláküldözéssel és a téeszesítéssel foglalkozó pályázat elkészítésével kapcsolatosan.
A pályázni kívánó, 1998-1999-es születésű diákok mintegy másfél órás beszélgetést folytattak Marinovich Endre főigazgató-helyettessel és Kiss Dávid tudományos munkatárssal. 
Jövő szombaton, 2016. január 16-án, újabb diákcsoport érkezik hasonló céllal Intézetünkbe.

Elbúcsúztatta az óévet a VERITAS Intézet. Ünnepi alkalom, amikor a VERITAS történetkutatói és hivatali személyi állományának tagjai ebéddel egybekötött kollegiális találkozón elbúcsúztatják az óesztendőt, s természetesen újévi jókívánságaikat tolmácsolják egymásnak, partnereiknek abban a reményben, hogy 2016-ban tovább bővül az Intézet támogatói-, és érdeklődői köre. Az óbudai Kerék Vendéglőben rendezett összejövetelen részt vett Boross Péter, a VERITAS Történetkutató Intézet Tanácsadó Testületének elnöke, titkára Sömjéni László, valamint Karvalics Helga, a Miniszterelnökség (ME) főosztályvezetője és Budai Miklós, az ME főosztályvezető-helyettese.

A jószomszédi kapcsolatokra való törekvés, a történelmi és az Európai Uniós kapcsolódási pontok, valamint a VERITAS Történetkutató Intézetnek a szomszédos országokban élő magyarság történelmére is vonatkozó kutatásai egyaránt indokolják a kölcsönösségre, együttműködésre történő törekvést.
Ennek jegyében tett látogatást a VERITAS Intézetben 2015. december 15-én őexcellenciája Alexandru Victor Micula rendkívüli és meghatalmazott román nagykövet, valamint Mihai Ráceala II. osztályú követségi titkár. Az intézet vendégeit Szakály Sándor főigazgató fogadta. A találkozón részt vett Marinovich Endre főigazgató-helyettes és Megyesi Csilla titkárságvezető. A megbeszélés során a nagykövet úr érdeklődött a VERITAS Intézet tevékenységéről, lehetőségeiről, valamint munkatársai kutatási területeiről. A találkozó végén Szakály Sándor átnyújtotta az intézet eddig megjelent kiadványait Románia budapesti nagykövetének.

Örömvasárnapon – Advent harmadik vasárnapján – megszületett Kovács Kálmán Árpád egyháztörténész kollégánk és felesége Eszter kisfia, Kovács Péter. Az édesanyát, Péterkét és természetesen a népes családjára méltán büszke édesapát szeretettel, barátsággal köszöntjük!

 

Rácz János történész munkatársunk Az ’56-os párhuzam erősen sántít című írását a Magyar Idők napilap után a FLAG Polgári Magazin is átvette. Olvassa el a cikket!A mai napon átadták A legsikeresebb szerző díj-at. A frissen alapított elismerést három kiadó (Magyar Napló, Széphalom Könyvműhely, Orpheusz) legnagyobb példányszámban eladott szerzői vehették át. A Magyar Napló Kiadó legsikeresebb szerzője Szakály Sándor történész, a Széphalom Könyvműhelyé Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író, az Orpheusz Kiadóé Ughy Szabina fiatal költő. A százezer forintnyi könyvjutalommal járó díjat a kiadók vezetői: Oláh János, Mezey Katalin és Erős Kinga adták át a Józsefvárosi Galériában az Arany János Alapítvány által szervezett Versadvent című évzáró rendezvény keretében. MTI-OS: A Magyar Írószövetség közleménye ; Magyar Napló honlapja

A 60. életévét 2015-ben elérő dr. Szakály Sándor professzornak „60 éves szolgálati jelet” adott át az Országház Goblein-termében a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság nevében dr. Parádi József nyá. főiskolai tanár és mag. vitéz Zeidler Sándor. A társaság elnöke az eseményről Körlevélben (2015-169) tájékoztatta a tagságot.

Az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában könyvbemutatót rendeztek a Széll Kálmán életművéről idén októberben megjelent „Törvény, jog, igazság” című könyvről. A szerzők között olvashatjuk a VERITAS Történetkutató Intézet két munkatársát, Schwarczwölder Ádámot és Anka Lászlót is, akik négy tanulmánnyal gazdagítják Széll Kálmán-életmű ismeretét. (Meghívó)

A VERITAS Történetkutató Intézet apraja-nagyja vidám hangulatban, dallal köszöntötte a Mikulást. A legfiatalabb résztvevő 6 hetes, a legidősebb 14 éves volt. Tekintse meg a teljes képet.

A VERITAS Történetkutató Intézet 2014-ben történt megalakulásától kezdve együttműködési megállapodások megkötésére törekszik potenciális partnereivel. Ezek sorában 2015. november 30-án a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal (TIT) is együttműködési megállapodás született.
Az 1841-ben kezdeményezett s három év múlva megalakulásában megerősített jeles társulat céljai több ponton találkoznak a Szakály Sándor történészprofesszor által vezetett VERITAS Intézet fő célkitűzéseivel, amelyek között hangsúlyozottan szerepel a tudományos ismeretterjesztés. Ennek jegyében a Gózon Ákos főszerkesztő irányította Élet és Tudomány című hetilap szerkesztősége számára a VERITAS Intézet témaajánlatokat tesz, és a kölcsönös egyeztetéseket követően tudományos ismeretterjesztő cikkeket készít. Minderről természetesen az intézet, illetve a szerkesztőség a saját honlapján is tájékoztatja olvasóközönségét. A történelmi témájú ismeretek népszerűsítése érdekében közhírré teszik a VERITAS Intézet rendezvényeit, valamint a VERITAS-kiadványok megjelenését is.

Munkatársunk, dr. Kovács Kálmán Árpád 2015. november 24-én a Hit Rádió Múltidő című műsorában Papp Patrik főszerkesztővel a Nagy Háborúról beszélgetett. Az eszmecsere fő súlypontjai a háború okai, a háború korábbiaktól eltérő jellege és hosszú távú következményei. A beszélgetés a tervek szerint a Rádió archívumának felállításával néhány héten belül hallgatható lesz az interneten is.

Szakály Sándor 60. születésnapja alkalmából, megtisztelő figyelmességet kapott a bécsi Magyar Napló szerkesztőségétől. Kő András ajándék-írásában, egy angol író, Norman Douglas mondásával indítja gondolatait: „Az a történész, aki rosszul teljesíti a kötelességét, megtéveszti olvasóit, és igazságtalanságot követ el a halottakkal szemben." Olvassa el a cikket.Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója 2015. november 18-án (szerda) a Hit Rádió Múltunk című műsorában a Magyarországi Tanácsköztársaságról, és annak mai megítéléséről beszélt.

A szocialista időszak kábítószer-fogyasztásáról, Rácz Józseffel és Bajzáth Sándorral közös, Repülök a gyógyszerrel című könyvéről beszél Tóth Eszter Zsófia ma este 20 órakor, a Hit Rádióban. (www.hitradio.hu)

(https://www.youtube.com/watch?v=WcAZsV7mngw)

Ujváry Gábor, kutatócsoport-vezető az egri Eszterházy Károly Főiskola Intézményi Doktori és Habilitációs Tanácsa felkérésére, a habilitációs bizottság tagjaként vett részt Dr. Albert Gábor, Ph.D. , Felekezeti elkülönülés és történelem-tankönyvválasztás a klebelsbergi korszakban című magyar és angol nyelvű habilitációs előadásain.

(http://eklektika.ektf.hu/2015/10/19/dr-albert-gabor-habilitacios-eloadasa)

Összesen 185 millió forinthoz jutott 19 dokumentum- és 10 ismeretterjesztő film a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Ember Judit-, illetve Kollányi Ágoston-pályázatának második fordulóiban a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A Médiatanács döntésének köszönhetően a közeljövőben portréfilm készül Zinner Tibor történészről, a szocialista rendszer kutatójáról is.

(http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=38933)

Szakály Sándor főigazgató a hét második felében, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) és a Müncheni Magyar Nyelvű Református Gyülekezet meghívására, az október 23-i megemlékezés ünnepi szónokaként Münchenbe utazik.

Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója Finnországba utazott, ugyanis a Jyväskylä Egyetemen tudományos minősítő eljárásban való részvételre kérték fel. Egy PhD hallgató doktori védésére, mint a disszertáció egyik opponense hivatalos.

A 2016 januárjában induló Fox News csatorna történelmi műsorához, Skrabski Fruzsina és Novák Tamás szerzőpáros - a Bűn és bűntelenség című film készítői -, próbafelvételt készítettek intézetünk munkatársával, Tóth Eszter Zsófiával a Biszku Béla ügyről. A történész szakértő ismertette Intézetünk álláspontját, miszerint a történészek feladata nem az ítélkezés, hanem az irat- és tényfeltárás a jogi eljárás számára. Vázolta a VERITAS Intézet 1945-utáni időszakot vizsgáló kutatócsoportjában Zinner Tibor vezetésével folyó projekteket: a budapesti népbíróság és népügyészség iratanyagának kutatásáról, valamint a bírák és ügyészek életrajzainak elemzéséről. A műsor további vendége Gellért Ádám nemzetközi jogász volt.

Anka László

„Summa cum laude” minősítéssel zárult Anka László, a VERITAS Intézet Dualizmus-kori kutatócsoport munkatársa, Gróf Apponyi Albert belpolitikai pályafutása a dualizmus korában című PhD disszertációjának nyilvános vitája az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskoláján.