Dr. habil. Sáringer János, PhD

tudományos főmunkatárs

Szervezeti csoport: 1945 utáni Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Nagykanizsa, 1968. június 7.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: peter.bertalan@veritas.gov.hu
Munkahelyi mobil: +36 30 1655761
Hivatali telefon: +36 1 896 1029

TANULMÁNYOK

2007 Gazdálkodás- és szervezéstudomány habilitált doktora, Kaposvári Egyetem
2000 PhD, történettudomány, Pécsi Tudományegyetem
1999–2001 Közoktatási vezető, Budapesti Műszaki Egyetem
1993–1996 ELTE, politológus
1987–1992  JPTE, Pécs történelem-orosz szak
1982–1986

Landler Jenő Gimnázium, Nagykanizsa, érettségi

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2019– VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos főmunkatárs
2019– Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
2015–2019 Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Társadalom- és Kultúratudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék, tanszékvezető
2012–2015 Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Társadalom- és Kultúratudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék, egyetemi docens
2009–2012  Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Főiskolai Kar, Társadalomtudományi Tanszék, egyetemi docens
2005–2009  KE Gazdaságtudományi Kar, Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék, tanszékvezető, egyetemi docens
1998–2005  KE, Művészeti Főiskolai Kar, Társadalomelméleti Tanszék, tudományos munkát és menedzsmentet irányító főigazgató-helyettes
1992–2005 KE, Társadalomtudományi Tanszék, gyakornok, adjunktus,  majd főiskolai docens
1992–2005  Kaposvári Katolikus Gimnázium, óraadó tanár

SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2014– Pécsi Tudományegyetem Oktatás- és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, tag 
2003– MTA köztestületi tag
2003– Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2002– Magyar Pedagógiai Társaság, tag
2002– Magyar Történelmi Társulat, tag
2002– Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, alapító tag, törzstag
1999– Pécsi Akadémiai Bizottság Város és Helytörténeti Munkabizottsága, tag
1993– Veszprémi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Politológiai Munkabizottság, tag
1993– Politikatudományi Társaság, tag

KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

2010–2014 Rektori Konferencia Társadalomtudományi Bizottság tag
2004– Egyháztudományi és egyháztörténeti kutatócsoport vezetője, Kaposvár
2004– Egyháztörténeti Kutatócsoport a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola részvételével
1996– Somogy megyei Tudósklub, tag
1996– Honismereti Társaság Somogy megyei Szervezet, tag

 SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

2001– Acta Socialium Scientarium szerkesztőbizottsági tag

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

2010 Baka József-díj kutatásfejlesztés és innováció területén
2010 Magyar Köztársasági Érdemkereszt Arany fokozat
2008 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
2001 Pécsi Akadémiai Bizottság Történettudományi Pályázata, 3. díj, Pécsi Akadémiai Bizottság
2000 Pécsi Akadémiai Bizottság Történettudományi Pályázata, 1. díj, Pécsi Akadémiai Bizottság
1999 Pécsi Akadémiai Bizottság Történettudományi Pályázata, 3. díj, Pécsi Akadémiai Bizottság
1998       Magyar Napló folyóirat pályázata, különdíj,
1993 Politikatörténeti Alapítvány Történettudományi Pályázata, 2. díj, Politikatörténeti Alapítvány

ÖSZTÖNDÍJAK

2013 Campus Hungary Ösztöndíj
2005 Faludi Ferenc Akadémia, kutatási ösztöndíj
2003 Politikatörténeti Intézet, kutatói ösztöndíj
2003 XX. Század Intézet, kutatói ösztöndíj
1997 Századvég Politikai Iskola, kutatói ösztöndíj

IDEGENNYELV-ISMERET

  • német felsőfokú
  • orosz felsőfokú

KUTATÁSI TERÜLET

  • A dél-dunántúli régió egyházpolitikájának vizsgálata vallási és hitéleti mutatók
  • Politikai preferenciavizsgálat Somogy megyében
  • Minőségbiztosítási rendszerek a köz-és felsőoktatásban
  • A 21. századi globalizációs folyamatok hatása az európai és magyarországi gazdasági, társadalmi és politikai folyamatokra
  • Országos egyházpolitika, a katakomba egyház szerepe, jelentősége
  • Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára forrásai alapján állam egyház küzdelme
  • Hálózatok a modern gazdaságban és társadalombanTitkosszolgálatok hálózati tevékenysége a globális világban, a 21. század globális kihívásai

PUBLIKÁCIÓK

MTMT adatbázis