Schwarczwölder Ádám

tudományos főmunkatárs

Szervezeti csoport: Dualizmus-kori Kutatócsoport

Szakmai önéletrajz

Születési hely és idő: Budapest, 1968. március 20.

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
H-1093 Budapest, Zsil utca 2–4.
E-mail: katalin.kincses@veritas.gov.hu
Hivatali telefon: 
Munkahelyi mobil: 36-30-09-45-766

TANULMÁNYOK

1993 a történelemtudomány kandidátusa (MTA)
1986–1991 ELTE BTK történelem szakos középiskolai tanár
1982–1986  Kőrösi Csoma Sándor Orosz–Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, érettségi

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2022– Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi docens
2020– VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, tudományos főmunkatárs
2019–2022 Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi adjunktus
2016–2019 Károli Gáspár Református Egyetem, megbízott oktató
2015–2020 Hadtörténelmi Közlemények, főszerkesztő 
2011–2015 Hadtörténelmi Közlemények, felelős szerkesztő
2009–2011 Hadtörténelmi Közlemények, szerkesztő
2005–2009 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Képzőművészeti-gyűjtemény, gyűjteményvezető
1998–2005 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, adattáros, tudományos titkár
1993–2002

ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, megbízott oktató

ÖSZTÖNDÍJAK

2011 Osztrák–Magyar Akcióalapítvány, kutatói ösztöndíj 
1996–1997 Batthyány Alapítvány, kutatói ösztöndíj


SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBÍZATÁSOK

2022–

European Labour History Network, WG-Coordinator

2020– MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkacsoport, alelnök
1999 MTA Köztestületi Tag

 

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

2015– Hadtörténelmi Közlemények szerkesztőbizottsága, tag

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK 

1991 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Szeged, I. helyezés
1990–1991

Köztársasági Ösztöndíj

IDEGENNYELV-ISMERET

  • orosz felsőfokú, államilag elismert, C típusú nyelvvizsga (1986)
  • angol középfokú, államilag elismert, C típusú nyelvvizsga (1989)
  • német nyelv (társalgási, írás- és szakmai szinten)
  • olasz, francia és szláv nyelvek (írás- és olvasási szinten)
  • latin (egyetemi záróvizsga)

KUTATÁSI TERÜLET

  • Közép- és kora újkori magyar történelem: művelődés- és mentalitástörténet
  • Céhtörténet
  • Történelmi személyiségek politikai kultusza
  • A Rákóczi-kultusz

PUBLIKÁCIÓK

MTMT adatbázis