Rólunk írták

Népszava, 2017. augusztus 2.

„Szűk hat hónap alatt bő húszmilliárd forint ment el informatikai kiadásokra úgy, hogy a kormány különböző szervei titkolják jó néhány beszerzésüket” – írja Bíró Marianna a napilap Belföld rovatában. Tovább a linkre.

Magyar Narancs, 2017. július 27.

Krusovszky Dénes úr rádiót hallgat – tudjuk meg a hetilap Kritika rovatában megjelent Végtelen forradalom című recenzióból –, és a Szabadság népe című műsor kapcsán véleményét is megírja.

Letölthető PDF

Városunk, 2017. július

A Budapesti Honismereti Híradó a VERITAS Történetkutató Intézet májusi könyvbemutatója kapcsán közölt cikkében intézetünk munkájába is betekintést nyújt.

Letölthető PDF

szél-járás, 2017. július

„Szép sorban jelennek meg a közelmúlt (félmúlt) történelmét feldolgozó kötetek a VERITAS Történetkutató Intézet gondozásában. A folyamatos kritikák kereszttüzében dolgozó intézeti munkatársak végzik dolgukat, munkájuk eredménye már több vaskos kötetre rúg – áll a Pro Patria Honismereti Szövetség által kiadott kiadványban.

Letölthető PDF

Felvidék.ma

Népszava, 2017. július 24.

„A Horthy-korszak gazdaságilag messze nem volt olyan sikeres, mint azt manapság egyes szélsőjobboldali propagandisták és hozzájuk szegődött áltörténészek láttatni szeretnék” – állítja Karsai László a vele készült interjúban. Tovább a linkre

Civilhetes

Mandiner, 2017. július 18.

„Azt kell mondanom, hogy ez a taktika sikeres, bevált. A jobboldal folyamatos defenzívában van, szimbolikus gesztusai, pl. szoborállításai állandó össztűz alatt vannak, nemzetközi megítélése érdemtelenül rossz. Képtelen visszaverni a médiatámadásokat, és nem tudta a baloldalt hasonlóan az időben sokkal közelebbi diktatúrához kötni. A kommunistázás nem volt eredményes. A kormány felismerte a veszélyt, és megalapította a VERITAS Intézetet és a Nemzeti Emlékezet Bizottságát a történelmi tudat átformálására” – írja Sebes Gábor a Polgári Portál oldalán.

Tovább a teljes cikkre

KARC FM, 2017. július 10.

A Déli News hírműsor beszámol Szakály Sándor Horthy Miklós történelmi szerepével kapcsolatosan elhangzott kijelentéseiről.

Link

Klubrádió, 2017. július 10.

A Klubrádió Megbeszéljük műsorában Karsai László kormánypolitikáról, antiszemitizmusról, irredentizmusról, muzulmán terrorizmusról, Orbán Viktorról, a Harmadik Birodalomról és a VERITAS Intézetről nyilatkozik.

Megjegyzés: A Karsai László szerint „VERITAS névre keresztelt történelemhamisító intézet” neve valójában VERITAS Történetkutató Intézet (amely az ő munkahelyét és annak kari egységét sohasem látná el olyan jelzőkkel, miként ezt Karsai teszi). A VERITAS-ban Horthy osztály nem létezik, ellenben Horthy-kori Kutatócsoport igen. Ennek vezetője, Ujváry Gábor mindeddig soha nem nyilatkozott – történészként ez nem is feladata – napjaink fontos problémájáról, a menekültkérdésről, ahogy – sok historikussal ellentétben – aktuálpolitikai kérdésekről sem. Ez olyan „állítás”, amelyet „bizonyítani” tudunk, s tisztelettel kérjük Karsai Lászlót, ő is bizonyítsa állítása valóságtartalmát.

                                                                                                                                                                   

Örülünk, Vincent?, 2017. július 11.

Orbán Viktor esete a Numerus Clausus-szal (zérótolerenciaposz) címen jelent meg egy írás. Az alábbiakban olvasható az egész bejegyzés.

         »Az  Orbán Viktor által Mészáros Lőrincen keresztül tulajdonolt televízióban, az egész életében Orbán Viktor által kitartott Bayer Zsolt (öltöny, ing, nyakkendő, koszlott tornacipő) és az Orbán Viktor által alapított számos fasiszta kutatóintézet egyikének főizéje Szakály Sándor beszélgetett a zsidókról.  

         A műsorban mind a zsidótörvények, mind a numerus clausus kapcsán elhangzott, hogy azok gazdasági illetve más jellegű kiigazítások voltak. És a Numerus Clausus tulajdonképpen olyan volt, mint a női kvóta.

          Kecskeméten a család hozzájárulása nélkül egy egyetemnek még távolról, rossz fénytörésben sem nagyon látszó intézményt neveztek el Neumann Jánosról, aki pontosan ugyanolyan vallású szülőktől származott, mint Lukács György (akivel kapcsolatban Bayernek olyan kis csinos izomrángása van). 

           Igen. Neumann, Erdős, Teller, Szilárd, Kármán Tódor, Wigner Jenő zsidók voltak. Helyettük kapott ez az ország vezető értelmiségként Schmidt Máriát, Molnár Attila Károlyt, Lánczi Andrást, Maróth Miklóst,  akik meg nem zsidók, és ez az egyetlen dolog, amit fel tudtak mutatni a tyúkszaros életükben.

           Én annyira leszarom Bayert, Szakályt, ezt az egész nagytestű háziállatokra gerjedő óturáni génhibát, amennyire csak lehet. Hú, ez nem volt igazán politikailag korrekt, de, a kedves Olvasó bizonyára ki fogja találni, hogy mit csinálok annyira a politikai korrektséggel. Zsidó is csak annyira vagyok, amennyire ez az egész borzalom -amiből soha sem fog kilépni az ország- arra kényszerít. Csak az nem fog menni, hogy bekussoljak ezektől az izéktől, és senki másnak se javaslom a bekussolást. Nem a Bibi Netanyahu nevű kellemetlenség fogja nekem megmondani, hogyan viszonyuljak ehhez a bandához. Jaj, őt is, annyira.  

         Ha ez az ország nem takarítja el ezt az undorító fasiszta tolvajbandát, az az ország dolga, az, hogy én kinek a jóédesanyjának saccolom meg az eredeti foglalkozását, az meg az enyém. Magyarországon nem nagyon változnak az illatok Taksony vezér óta, a kedves bayerarcú hiénák mindig megtalálták a maguk zsidóit, protestánsait, szabadgondolkodóit, kommunistáit, antikommunistáit, valakiknek a kinyírásából mindig lehetett karriert csinálni, és ez így is marad, az ember ne csináljon úgy, mintha képes lenne bármin is csodálkozni. 

          Nagypapám borzasztóan okos ember volt, de nem járhatott egyetemre a "kiigazítás" okán, számomra csak ennyi maradt, ennyi ok arra, hogy majd esetleg egyszer... De ez tulajdonképpen nem tartozik senkire.«

Tovább a linkre

Honvédségi Szemle, 2017. 4. szám

A Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata idei 4. száma részleteket közölt Orosz Zoltán altábornagy A szuezi válság és Magyarország – 1956 című könyv bemutatásakor elhangzott méltatásából.

Letölthető PDF

168 Óra, 2017. június 29.

Szakály Sándor hadtörténész, a kormány által létrehozott VERITAS intézet főigazgatója azt mondja, Horthy megítélésében soha nem lesz egységes álláspont, és ez igaznak is tűnik…” – írja Szénási Sándor Horthy hosszú árnyéka című cikkében.

Letölthető PDF

Marcali portál, 2017. június 28.

„2017. június 27-én Somogyváron, a Nemzeti Emlékhelyen, a bencés apátság romjainál katonai tiszteletadással bemutatott szentmisével folytatódott a Szent László Napok programsorozat.

A Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói reggel egy 12 km-es gyalogmenetet hajtottak végre Somogyvámosból Somogyvárra, ahol csatlakoztak a szentmisére érkező zarándokokhoz.

Elsőként a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Varga Tamás mondott köszöntőt, aki Szent László királyt méltatta beszédében. Az istentisztelet főcelebránsa Varga László kaposvári megyéspüspök volt, a szentbeszédet Bíró László tábori püspök mondta.

A szentmisén a Kaposvári Egyházmegye papsága nagy számban képviseltette magát, továbbá az államtitkár mellett, részt vett még Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Szita Károly kaposvári polgármester, Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Vizi E. Szilveszter, az MTA. volt elnöke, Szakály Sándor hadtörténész, valamint a fegyveres testületek képviseletében több tábornok és magas rangú katonatiszt.

A délutáni programok között fegyveres katonai bemutatót tartott a MH. Budapest Helyőrség Dandár Különleges Díszelgő Csoportja, majd lovagi próba, íjászat és sportlövészet is színesítette a programot. A katonai szervezetek és intézmények különböző helyszíneken szimultán bemutatóval várták a gyermekeket és felnőtteket egyaránt” – olvashatjuk a Kiss Kálmán által szignált hírt.

Tovább a linkre

Magyar Hírlap, 2017. június 29.

Szakály Sándor Horthy Miklós kormányzóról megjelent írása keszthelyi emlékeket juttatott eszembe” – kezdi cikkét Szilágyi Ákos, aki Győrből küldött be olvasói levelet a napilap Vélemény és vita rovatába.

Letölthető PDF

Magyar Hírlap, 2017. június 28.

A lap Vélemény és vita rovatában Déry Zoltán Sárospatakról küldött írása szerint „a kormányzó nem volt sem németbérenc, sem náci.”

Letölthető PDF

 

Népszava, 2017. június 27.

Vagy akár Szakály Sándort, a fideszes kormány által létrehozott Veritas Történetkutató Intézet főigazgatóját. Tőle a Népszabadság pár éve megkérdezte, kiváló államférfinak tartja-e Horthy Miklóst. Szakály válasza: „Nem. Politikusnak tartom. A magyar történelemben egyébként sajnálatosan kevés a kiemelkedő államférfi. A Horthy-korszakból Bethlen István miniszterelnököt tekintem annak” – írja Czene Gábor cikkében.

Link

Debreceni Hírhatár

Breuerpress, 2017. június 26.

Karsai László történész beszél Horthyról annak kapcsán, hogy nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök kiváló államférfiként említette az egykori kormányzót. Szóba kerültek Horthy történelmi bűnei, az egész akkori rendszer hibája. Breuer Péter és Kovács András, az Origo főmunkatársa kérdései kapcsán keresi a választ arra a professzor, hogy mi is vezette a magyar miniszterelnököt.

Link

 

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

Klubrádió, 2017. június 21.

A kitartást Hitler mellett, ezt azért én beletenném a mérleg egyik serpenyőjébe – mondja Karsai László Horthyról.

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

ÉS, 2017. június 9.

György Péter Vérvád a valóságban, élőkép a skanzenben című cikkében a múltra vonatkozó „elhallgatás és elfojtás” és az „emlékezetpolitika állami kisajátítása és rosszindulatú ostobaságokra történő lecserélése” kapcsán említi a VERITAS Intézetet.

Letölthető PDF

Nógrád Megyei Hírlap, 2017. június 7.

„Együtt emlékeztek meg a múlt hét végén Romhányban a világháborúban elesett hősökről és a trianoni nemzettragédiáról a római katolikus templom előtti téren található emlékműnél.”

Tovább a linkre

Letölthető PDF

hvg.hu, 2017. június 2.

Az Akadémia Társadalomtudományi Központja által nem vállalt kötet megjelenése apropóján keveredett a VERITAS Intézet neve a hvg.hu írásába.

„... milyen könyvekről érezte fontosnak a tudósítást az elmúlt pár napban az adófizetők súlyos milliárdjaiból, a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törvényileg hivatott nemzeti hírügynökség: … A ’szellemét, moralitását, hitét vesztett Európa” állapota nem hasonlítható ahhoz, amit egykor reméltünk - hangoztatta Boross Péter egykori miniszterelnök, a VERITAS Történetkutató Intézet tanácsadó testületének elnöke a műhely öt új kötetének keddi budapesti bemutatóján…” – olvashatjuk a portálon megjelent cikkben.

Tovább a linkre

Népszava, 2017. június 2.

A békülékeny Horthy címmel jelent meg reflexió Friss Róbert tollából Szakály Sándor kormányzóról írt cikkére. „A dolgozat azon töpreng, vajon miért az ismeretek nélküli minősítések sora a kormányzóról, amikor már az 1980-as évek második felében is sok történész árnyaltabb képet rajzolt róla, mint hogy egyszerűen ’fasiszta patás ördögnek” fesse le” – olvashatjuk.

Tovább a linkre

Demokrata, 2017. június 1.

Sinkovics Ferenc Rácz János Mesterségünk címere: életrevalóak című ’56-os menekültekkel készített interjúkötetét bemutató cikke jelent meg a hetilapban. „A kötetben a szerző által felvett életút-interjúk olvashatók, a könyv elején egy érdekes de rövid tanulmány vezeti be a beszélgetések sorát. Összesen tizenegy interjú található a kötetben, tizenegy életút, megannyi érdekességgel” – olvashatjuk a recenzióban.

Tovább a linkre

Népszava, 2017. június 1.

„Friss Róbert és mások is több ízben hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor nem antiszemita. Lehet, hogy így van, de akkor kiválóan leplezi. Sokszor nem úgy viselkedett, ahogy azt egy egyébként valóban európai, humanista politikustól el lehetett volna várni. Ha a Fidesz vezetői nem zsidóellenes érzelműek, akkor miért jelenthette ki következmények nélkül Szakály Sándor, a Veritas Intézet igazgatója a Kamenyec-Podolszkijnál 1941 augusztusában történt pogromról, hogy mindössze idegenrendészeti intézkedés történt? Miért próbáltak szobrot állíttatni a nyilasok mellett kitartó Hóman Bálint egykori kultuszminiszternek? Miért szeretnék az ifjúság követendő példaképének látni Wass Albertet, Nyirő Józsefet, Tormay Cecile-t és más nyilas szerzőket? Miért mentegeti a II. világháború magyar háborús bűnöseit? Miért masírozhattak korábban a Vér és Becsület, a Magyar Gárda, a Betyársereg militáns és antiszemita hordái következmények nélkül? Ha csak a szavazatszerzés volt az ok, akkor még nagyobb a baj” – írja Szász Tibor a Szerintem rovatban Nem antiszemiták? címen.

 

Megjegyzés: Szakály Sándor ominózus, igen sokat támadott, 2014. január 17-én az MTI által közreadott interjújában a következő olvasható: „… arról is beszélni kell, hogy a Magyarországról kialakított képpel ellentétben az itteni zsidóságot igazán attól kezdve érte jelentős veszteség, amikor a német haderő bevonult Magyarországra, s így az ország szuverenitása erősen korlátozottá vált 1944. március 19. után. Utalt arra, hogy a történészek közül többen úgy ítélik meg, 1941-ben Kamenyec-Podolszkba történt az első deportálás a második világháborúban Magyarországról, de véleménye szerint ez inkább idegenrendészeti eljárásnak tekinthető, mert azokat, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, ide toloncolták ki. Amikor kiderült, hogy sokakat közülük meggyilkoltak, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetővé tette a visszatérést Magyarországra – hangsúlyozta.”

.

Népszava Szép szó melléklete, 2017. május 13.

Domány András a Ligeti Dávid által az Andrássy-szobor eredeti felállításának történetéről a VERITAS 2015-ös évkönyvében közölt tanulmányát mutatja be. „A szabadságharc után távollétében halálra ítélt, de aztán a kiegyezés után a miniszterelnöki, majd a közös külügyminiszteri székbe került politikus, az 1867 utáni Magyarország egyik legjelentősebb közéleti személyisége 1890-ben halt meg, és ezután rögtön törvény született arról, hogy államköltségen emlékművet kell állítani neki. Ettől kezdve csaknem 17 év telt el, nyolc miniszterelnök váltotta egymást, mire 1906 végén a szobrot felavathatta az a Ferenc József király, aki 1851-ben jóváhagyta Andrássy Gyula halálos ítéletét, de aztán 1867-ben engedte, hogy nádort helyettesítő miniszterelnökként ő tegye fejére a koronát. Kalandos időszak volt.”

Tovább a linkre

hvg.hu, 2017. május 10.

„Az 1956-os emlékév lebonyolítására két részletben összesen 14,5 milliárd forintot adott a kormány, az eseménysorozat szervezésével megbízott emlékbizottság élére Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét tették meg, társelnöke Schmidt Mária lett, míg a fővédnök szerepét Kövér László házelnökre osztották. A testületben helyet kapott még számos miniszteren és Boross Péter exminiszterelnökön kívül Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke is.” Tovább a linkre.

Demokrata, 2017. május 10.

Spangel Péter a Somorjai Ádám OSB és Zinner Tibor által összeállított A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba – és vissza. Mindszenty bíboros, prímás, esztergomi érsek követségi levelezése az Apostoli Szentszékkel, 1956 – 1971. című kötetét ajánlja az olvasók figyelmébe.

Letölthető PDF

Magyar Idők, 2017. május 9.

Hermann Róbert, a VERITAS Dualizmus-kori Kutatócsoportjának vezetője történész szakértőként részt vett az 1849-es dél-erdélyi mészárlásokról szóló Elpusztítani mindent című film készítésében. Letölthető PDF

szoljon.hu, 2017. május 8.

„A jászsági civiltársadalom meghatározó személyisége dr. Dobos László, akit a kistérségben leginkább a Jászok Egyesülete ügyvivőjeként, az utóbbi időben pedig elnökeként ismerünk. A Veritas Történetkutató Intézet főigazgató-helyetteseként vonult nyugdíjba a közelmúltban, korábban pedig két évtizeden át dolgozott a közmédia különböző területein, először a Magyar Televízióban, a Duna Televízióban, majd a Magyar Távirati Irodánál.” Tovább a linkre

Új néplap,  2017. május 11. Letölthető PDF

Hadtörténeti Közlemények, 2017. 2. szám

Kincses Katalin Mária részletes recenziót közölt a VERITAS 2015-ös évkönyvéről.

Letölthető PDF

Magyar Narancs, 2017. április 20.

„Az ugyanis tény, hogy Deák alkotta meg a sajtóesküdtszékről szóló rendeletet, amely pontosan meghatározza, mi a sajtóvétség, és amennyiben uszító tartalmúak, indokoltnak tartotta velük szemben a hatósági fellépést is.” – írja Kőszeg Ferenc cikkében.

Letölthető PDF

Heti Válasz, 2017. április 20.

„Egyszer a színpadról is válaszoltak közéleti megnyilvánulásra: az e föld befogad, avagy SZÁMODRA HELY című darab akkor született, amikor Szakály Sándor, a VERITAS Intézet igazgatója azt mondta, a kamenyec-podolszkiji deportálás puszta idegenrendészeti intézkedés volt" – teszi fel a kérdést Sümegi Noémi Mácsai Pálnak, az Örkény Színház igazgatójával készített interjúban.

Teljes cikk PDF

Kossuth Rádió, 2017. április 18.

A Határok nélkül című műsorban Matuska Márton a GULÁG Emlékév kapcsán a VERITAS Intézet által szervezett konferenciáról is szól, melynek elsődleges célja a második világháborút követő magyarság elleni atrocitások megismerése, ismertetése volt.

Átlátszó blog, 2017. április 7.

„A Szerencsejáték Zrt. szponzorációs feladatokkal megbízott leányvállalatának az Átlátszó által kikért támogatási listáján számos fidesz-közeli szervezet is szerepel. A korábbiakban bemutattuk a kultúrához, illetve a sporthoz kapcsolódó, valamint a Lázár-testvérekhez, Deutsch Tamás testvéréhez és Németh Szilárdhoz köthető juttatásokat. Az utolsó részben a Rogán Antalhoz, Seszták Miklóshoz és L. Simon Lászlóhoz köthető szervezetekről, valamint a kormánypárthoz közeli szellemi műhelyekről lesz szó” – írja csikaszbrigitta a További csókos szervezetek a szerencsejátékos fazék körül címmel blogjában.

 

sonline.hu, 2017. április 6.

A Magyar Királyi Honvédség ereje egy-két napos ellenállásnál többet nem bírt volna ki, ami nem lett volna sikeres – állította Szakály Sándor, szerinte a németek mindenképpen legyőzték volna hazánkat, sőt még horvát, román és szlovák csapatok is ellenünk fordultak volna" – írja a Somogy Hírlap online változata online változata.

Magyar Fórum, 2017. március 30.

A VERITAS Intézet 2015-ös évkönyvéről jelent meg cikk a Magyar Fórum hasábjain. A VERITAS azóta sem változtatott ars poeticaján, tehát a régiektől tanult módon „sine ira et studio” – harag és elfogultság nélkül próbálja, kívánja bemutatni a magyar múlt kevésbé feltárt, nem egy esetben elhallgatott eseményeit ... – írja a szerző.

Letölthető PDF

Magyar Szó, 2017. március 29.

Gondolkodásra, tanulásra késztet a kételkedés címmel számol be a vajdasági Magyar Szó Szakály Sándor újvidéki előadásáról.

 

The Jewish Chronicle, 2017. március 28.

Horthy Miklós halálának évfordulója kapcsán megjelent Magyarország még nem szabadult meg náci múltjától című írásában a szerző  a szovjet megszállás áldozatainak emlékére Szabadság térre tervezett obeliszkről és a német megszállás áldozatainak emlékművéről cikkez, majd a kormányzó „kétes”történelmi szerepéről, a jelenlegi kormány múltba néző politikájáról és a VERITAS Intézet „intellektuális álarcba” burkolt Horthy-kutatásairól szól.

 

Népszava, 2017. március 28.

Bihari Tamás Történészi szájzár című cikkében az ’56-os plakát körül kirobbant történészi vita ürügyén a VERITAS Intézetről is megírta véleményét.