Sajtómegjelenések

Szakály Sándorral jelent meg interjú Tabudöntögető címmel  a Magyar Nemzet hétvégi mellékletében, a Lugasban. „2013-ban vetette fel Boross Péter volt miniszterelnök, hogy létre kellene hozni egy endszerváltozás időszakával foglalkozó kutatóintézetet, de végül is az a döntés született, hogy a VERITAS Intézet kutatási területe terjedjen ki az 1867-es kiegyezéstől az Antall-kormány végéig terjedő teljes időszakra. Tudniillik ez a több mint száz esztendő tele van olyan történelmi kérdéssel, amelyet tudományosan helyre kellene billenteni.” (Letölthető PDF)

2020. november 21.

Horthy Miklós bevonulása Budapestre címmel közölt írást Anka László  kollégánk a Magyar Hírlap hasábjain. „Az ősz folyamán az antant Párizsban tartózkodó vezetői megelégelték azt az állapotot, hogy Magyarországon nincsen olyan stabil kormány, amellyel aláírathatják a világháborút lezáró békediktátumukat. Ezért Budapestre küldték George Russell Clerk brit diplomatát, hogy 1) érje el a román seregek kivonását Magyarország középső területeiről, és 2) a magyar politikai pártok vezetőivel egyeztetve működjön közre egy széles támogatottsági bázissal rendelkező kabinet összeállításában, amely a békét megkötheti az antanttal és annak feltételeit képes a magyar nemzettel is elfogadtatni” – olvasható a cikkben.  Letölthető PDF

2020. november 16.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Szakály Sándor, aki Papp Endre  szerkesztő-műsorvezető mikrofonja előtt Horthy Miklósról beszél. Tovább a felvételre

2020. november 14.

Kiss Dávid a második világégés magyar hadifoglyainak romániai helyzetéről közölt cikket Nagyhatalmi érdektelenség címmel a Magyar Nemzet hétvégi mellékletében, a Lugasban. Letölthető PDF

2020. november 14.

Rácz Jánossal jelent meg interjú Alábecsült hősök: november 11-ig tartották Csepelt a felkelők címmel a Híradó.hu honlapján. Munkatársunkat Udvardy Zoltán kérdezte. 

Gondola

2020. november 11.

Rácz János munkatársunk Az andaui lista címmel közölt írást a bécsi „Europa”-Club által kiadott Adósunk, Európa című huszonhetedik könyvében. Letölthető PDF

2020. november 10.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor vendége Ligeti Dávid. A beszélgetés témája Arthur Arz von Straussenburg, a Monarchia vezérkarának utolsó főnöke (3. rész). Tovább a felvételre

2020. november 7.

A Pesti TV Plebejus Polbeatjének témája az élet a megfélemlítés és megszállás alatt. E témáról Stefka István és Huth Gergely a VERITAS Intézet főigazgatójával, Szakály Sándorral beszélget. Tovább a felvételre

PestiSrácok.hu

2020. november 6.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott 100 éve történt műsor témái a magyarországi német kisebbség dilemmái Trianon után, valamint a békediktátum utáni balatoni fejlesztések. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendége Orosz László és Kovács Emőke. Tovább a felvételre

2020. november 5.

A Geográfus Hírlevél  őszi számában a hetvenéves Rakonczai János professzor tiszteletére megjelent a Klímaváltozás okozta kihívások. Globálistól lokálisig című kötetről írt A tájváltozás szintjei címmel ajánlót Géczi Róbert.

2020. november 5.

A KARC FM Spájz műsorában Farkas Beatrix műsorvezető Bertalan Péterrel beszélget. Téma: miért maradt el 1956 novemberében a nyugati nagyhatalmak beavatkozása? Tovább a felvételre

2020. november 4.

Intézetünk tudományos főmunkatársának, Seres Attilának két újabb publikációja jelent meg Márton Áron erdélyi katolikus püspökről. A Kolozsváron szerkesztett és kiadott Keresztény Szó  katolikus havilap júliusi számában látott napvilágot A román egyházpolitika szovjet háttere a sztálini és hruscsovi korszakban. Márton Áron püspök és az erdélyi katolicizmus orosz levéltári források kontextusában című írása. A „csángók"”apostola. Márton Áron és a bukovinai székelyek (1939–1941) című tanulmánya pedig A bukovinai székelyek nyomában című, e héten megjelent bonyhádi tanulmánykötetben olvasható.

2020. november 4.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott Jó reggelt, Magyarország műsorban Rácz János, aki az ’56-os forradalom és szabadságharc leveréséről beszél. Tovább a felvételre

2020. november 4.

A Nemzeti gyásznap alkalmával az M1 Ma reggel műsorának vendége Rácz János munkatársunk, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről beszél. Tovább a felvételre

2020. november 4.

A Rubicon novemberi számában Hermann Róbert  Kossuth Lajos és a fővezéri kérdés 1848–1849-ben, míg Schwarczwölder Ádám Kossuth halála. Magyarországon a halál is politizál  címmel közölt írást. Tartalomjegyzék (letölthető PDF)

2020. november 4.

Szakály Sándor tanulmányt jelentett meg a Honvédségi Szemle 2020/6. számában A  magyar királyi Honvédség Ludovika Akadémia II. Főcsoport, majd a jogutód intézményei parancsnokai (1931–1945)  címmel. Letölthető PDF

2020. november 3.

A Blikk Császári katonát találtak a hegyen című írásában Ligeti Dávid munkatársunk szakértőként nyilatkozik a Nagy Háború eseményeiről..Letölthető PDF

2020. november 2.

A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin lapok műsor témája Arthur Arz von Straussenburg, a Monarchia vezérkarának utolsó főnöke. Meghívott történészszakértő: Ligeti Dávid (2. rész). Tovább a felvételre

2020. október 31.

Nincs helye a nemzet főterén: Károlyi és az őszirózsás forradalom címmel interjú jelent meg Ligeti Dávid kollégánkkal a híradó.hu oldaln. Tovább a linkre

2020. október 31.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott 100 éve történt című történelmi magazin témája a görög–török konfliktus. Meghívott szakértők: Ligeti Dávid történész és Tímár Gábor térinformatikus. Tovább a felvételre

2020. október 29.

Megjelent Hollósi Gábor The Treaty of Trianon Imposed Upon Hungary. Objectives and Considerations From the Hungarian Perspective című tanulmánya a Hungarian Yearbook of International Law and European Law  folyóirat 2020/1. számában. Részletek az  Eleven International Publishing Eleven Journals honlapján. Első oldal (letölthető PDF)

2020. október 29.

A Magyar Nemzetben A Szabadság bástyája címmel  a Citadella erődjének és tágabb környezetének teljes rekonstrukciójáról jelent meg cikk, melyben Hermann Róbert is megszólal. Letölthető PDF

2020. október 29.

A Hadtörténelmi Közlemények idei harmadik számában Ligeti Dávid  recenziót közölt a Kajon Árpád – Suslik Ádám szerzőpáros A Monarchia katonája Schamschula Rezső tábornok élete című kötetéről. Letölthető PDF

2020. október 27.

Rácz János a harminc évvel ezelőtti eseményekről ír Taxisblokáddal az új kormány megdöntéséért címmel a Magyar Hírlapban. „Az országgyűlési választáson vesztes SZDSZ Göncz Árpád államfő segédletével próbált kormányváltást kikényszeríteni” – olvasható a lídszövegben. Tovább a linkre

Letölthető PDF

2020. október 26.

Volt egy politikai összhangzattan a taxisblokádban  címmel Boross Péterrel készült interjú jelent meg a Mandinerben. „Ez a dolog ott kezdődött, hogy pár hónapja működött egy kormány. Az Antall-kormány majdnem ad hoc módon állt össze, és egyetlen szerencséje az volt, hogy első pillanattól kezdve egy kiemelkedő felkészültségű, tekintélyes miniszterelnök, Antall József vezette. Csak az volt a baj, hogy ez a miniszterelnök a demonstráció idején éppen kórházban volt.”

2020. október 25

A Magyar Katolikus Rádió vendége Rácz János, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről beszél. Munkatársunkat Nagy György András szerkesztő-műsorvezető kérdezi. Tovább  a felvételre

2020. október 25.

 A KARC FM hullámhosszán sugárzott Corvin Lapok műsor témája Arthur Arz von Straussenburg, a Monarchia vezérkarának utolsó főnöke. Meghívott történészszakértő: Ligeti Dávid (1. rész). Tovább a felvételre

2020. október 24.

A Somogy TV Aktuális műsorának vendége Bertalan Péter, aki az 1956-os forradalomról és szabadságharcról beszél. Tovább a felvételre

2020. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről és az október 23-án lezajlott események eszkalálásáról beszél Rácz János az M1-en. Tovább a felvételre

2020. október 23.

A KARC FM hullámhosszán Bertalan Péter beszél az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Tovább a felvételre

2020. október 23.

Az M1-en Fábián Barna  vendége Kiss Dávid munkatársunk. A beszélgetés témája a 64 évvel ezelőtt lezajlott események. Tovább a felvételre

2020. október 23.

A Kossuth Rádió hullámhosszán Mióta lehet kutatni az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit? kérdésre válaszol Bertalan Péter. Tovább a felvételre

2020. október 23.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsora a Nagy Háború utáni Törökországgal foglalkozik. Társi István szerkesztő-műsorvezető vendégei: Ligeti Dávid történész és Tímár Gábor térinformatikus. Tovább a felvételre

2020. október 22.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorának témája a szabadkőművesség szerepe a magyar történelemben. Meghívott történészek: Raffay Ernő és Ligeti Dávid. Tovább a felvételre

2020. október 22.

Bertalan Péter  a Magyar Hírlapban a Lassan betelt a pohár című írásában eleveníti fel az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Letölthető PDF

2020. október 22.

A Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott XX. századi történelem műsor témája: Hóman Bálint. Horváth Szilárd műsorvezető vendégei: Ujváry Gábor és Zinner Tibor történészek, valamint Horváth Zsolt bíró (2. rész). Tovább a felvételre

2020. október 20.

A trianoni békediktátum tragédiája nemzeti összetartozássá nemesedett címmel a Vasárnap.hu honlapján interjú jelent meg Szakály Sándorral. A VERITAS főigazgatóját Tóth Gábor kérdezte.

2020. október 19.

A kolozsvári Korunk legfrissebb számában (31. évfolyam, október) Ligeti Dávid  az Ujváry Gábor szerkesztette Hóman Bálint és népbírósági pere című kötetről közölt recenziót: Letölthető PDF

2020. október 19.

Ligeti Dávid beszélgetése Papp Endrével Franz Conrad von Hötzendorf császári és királyi tábornagyról a KARC FM hullámhosszán (5. rész). Tovább a felvételre

2020. október 17.

Anka László a Kossuth Rádió hullámhosszán sugárzott Napközben című műsorban Apponyi Albertről és Trianonról beszél. Tovább a felvételre

2020. október 16.

A kolozsvári Szabadság napilapban Ligeti Dávid  Előre, Arz, a Kriterion Kiadónál megjelent kötetéről A tábornok éve címmel könyvajánló jelent meg. Szerzője Géczi Róbert.

2020. október 16.