Sajtótükör

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok egyháztörténeti műsorában Soós Viktor Ligeti Dávid munkatársunkat a magyarországi katolikus egyház és a Károlyi-kormány kapcsolatáról kérdezi.

2019. március 28.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában a kolozsvári és a pozsonyi egyetem Nagy Háború utáni helyzetéről  Ujváry Gábor és Vajda Tamás beszél. Műsorvezető Társi István.

2019. március 28.

A Somogy TV Mottó műsora beszámol a Somogy Megyei Levéltár által szervezett konferenciáról, melynek témája 1848-1849, valamint a somogyi honvédalakulatok szabadságharcos szereplése. A műsorban megszólal Hermann Róbert munkatársunk.

2019. március 28.

A Rubicon történelmi magazin idei negyedik számának témája a Tanácsköztársaság. A szerzők közt szerepelnek munkatársaink is: Ligeti Dávid két tanulmánnyal (Kitört a proletárdiktatúra. Március 20-21 krónikája, valamint Filozófusból véreskezű komisszár. Lukács György a proletárdiktatúrában), Hollósi Gábor (Alkotmányos alkotmánytalanság. A tanácsköztársaság alkotmányával kapcsolatos problémák) és Gali Máté (A tanácsköztársaság a magyar történeti emlékezetben).

2019. március 26.

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világrend születik műsorának témája Bourbon-Pármai Zita királyné. Meghívott szakértők Kovács Gergely és Ligeti Dávid történészek.
 
2019. március 21.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorán Salamon Konrád, Bödők Gergely és Ligeti Dávid történészek a Tanácsköztársaság 133 napjáról, valamint az időszak főszereplőiről beszéltek.

2019. március 21.

Anka László Károlyi Mihály dicstelen országlása címmel közölt cikket a Magyar Nemzet oldalain. „Hatalomra jutása pillanatában Károlyi Mihályt mindenki támogatásáról biztosította: az egyházi felekezetek vezetői, a magukat feloszlató régi pártok képviselői. Furcsa volt ez a népszerűség. Budapesten tömegek üdvözölték az új miniszterelnököt.” Letölthető PDF

Gondola.hu

2019. március 20.

Kossuth életműve nagy és láthatatlan címmel közölt írást Hermann Róbert a Magyar Nemzetben. „Manapság, ha megkérdezünk egy magyar embert, hogy Kossuth Lajost vagy Széchenyi Istvánt választaná-e, általában az utóbbi nevét mondja az illető. Pedig mindkét történelmi személyiségünk bővelkedik érdemekben, mégis, egy ideje a megfontolt gróf felé billen a mérleg nyelve. Hogy miért? Hermann Róbert történész szerint az 1948 utáni, erőltetett Kossuth-kultusz sok tekintetben hajazott Rákosi Mátyás kultuszára, az ilyeneknek pedig az a jellemzője, hogy megutáltatják a kultusz tárgyát az emberekkel”  - kezdi cikkét munkatársunk. Letölthető PDF

2019. március 20.

Kossuth Rádió Az Este műsora házigazdája Hermann Róbert, vendége pedig Csorba László. A beszélgetés témája Kossuth Lajos élete és pályafutása.

2019. március 20.

A Kossuth Rádió Egyszer volt…  műsorának témája Kossuth Lajos személye annak apropóján, hogy 125 éve halt meg a forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakja. Meghívott szakértő Hermann Róbert.

2019. március 20.

Forradalmunk mai ereje  címmel az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról  jelent meg interjú a PrésHáz oldalán Ligeti Dávid munkatársunkkal. „A magyar forradalom egy folyamat része volt, kellett hozzá a márciusi ifjak hazaszeretete, lendülete…”

2019. március 20.

A bukásra ítélt Károlyi-kormány címmel közölt cikket Anka László a Magyar Hírlap hasábjain. „Károlyi ekkor már jó ideje pacifista politikát hirdetett, amellyel nagy népszerűségre tett szert a világháború elhúzódása miatt egyre kiábrándultabb és reményvesztett magyarság körében. Amikor kinevezték miniszterelnöknek, rögtön hozzálátott, hogy felkészüljön a béketárgyalásokra, és védelmezni tudja a magyar érdekeket. Ezért megbízta a híres földrajztudóst, gróf Teleki Pál országgyűlési képviselőt, hogy hozzon létre egy békeelőkészítő irodát, amelynek Teleki eleget is tett” – olvashatjuk munkatársunk írásában. Letölthető PDF

2019. március 20.

Szakály Sándorral rövid interjút készített az InfóRádió annak kapcsán, hogy 75 évvel ezelőtt vonultak be a német csapatok Magyarországra.

2019. március 19.

Harminc éve megelégelték az emberek a kádári szocializmust címmel jelent meg interjú Bertalan Péter munkatársunkkal a Somogyi Hírlap hasábjain. Letölthető PDF

2019. március 18.

A Kossuth Rádió Gondolat-jel kulturális műsorában Hermann Róbert munkatársunk a ’48-as hősök feleségeiről és asszonyairól mesél.

2019. március 17. 

A Magyar Nemzeti Múzeumban Görgei felesége és más asszonysorsok a ’48-as forradalom forgatagában címmel M. Lovas Krisztina és Hermann Róbert történészek beszélgettek nőnapon a francia kisasszonyból lett katonafeleségről, meg a forradalmárok és katonák mögött álló, néha mégis sok szálat mozgató nőkről. – olvasható az Indexen.

2019. március 17.

A KARC FM Corvin lapok műsorában Papp Endre műsorvezető vendége Tóth Eszter Zsófia, aki A rendszerváltoztatás tükörreflexei című interjúkötetéről beszél.

2019. március 16.

A Hegyvidék TV Duett műsorának vendége Rácz János, aki a régi idők médiapolitikájáról,  valamint az Antall-kormány idejében lezajlott médiaháborúról beszélt.

2019. március 16.

Hermann Róbert a világosi összeveszésről és egy sajátos hangú részvétnyilvánításról A névcsere legendája címmel a Magyar Nemzet hasábjain. Letölthető PDF

2019. március 16.

A KARC FM Karcolat című műsorában Ligeti Dávid 1848-ról beszél Czirják Imre mikrofonja előtt.

2019. március 15.

A Kossuth Rádió a Szabadságra hangolva ünnepi műsorában 1848 és 1989. március 15. közötti párhuzamokról, valamint az 1849. évi tavaszi hadjáratról Kónya Imre, Ligeti Dávid és Szerencsés Károly, valamint a ’48-as hagyományokról Fülöp Tibor beszél.

2019. március 15.

A Hír TV Péntek 9 műsorának vendége Hermann Róbert, a VERITAS Intézet kutatócsoport-vezetője. A beszélgetés témája: Március 15.

2019. március 15.

Az M1 Ma este című műsorában március 15-ről és az európai forradalmakról Ligeti Dávid beszél. Munkatársunkat Gulyás István műsorvezető kérdezte..

2019. március 15.

A Kossuth Rádió Regényes történelem műsorban Hermann Róbert 1848-ról és Noszlopy Gáspárról beszél Hazai Hunor szerkesztő-műsorvezető mikrofonja előtt.

2019. március 15.

A Somogy Tv Miért? műsorának témája 1848-1849 eszmeisége és a mai ember. Az adás meghívottja Bertalan Péter munkatársunk.

2019. március 15. 

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világrend születik műsorának témája Wilson 14 pontja, valamint az amerikai elnök elveinek magyarországi visszhangja. Meghívott történészek: Glant Tibor és Ligeti Dávid.

2019. március 14.

Ligeti Dávid  A szociális érzékenység királynéja  címmel közölt cikket a Magyar Nemzet oldalán. „A Bourbon–Pármai-dinasztia tagjaként született Zita tizenkilenc évesen, 1911. október 21-én ment férjhez Károly főherceghez. Igen szerencsés módon a pár úgy tudott „királyi” házasságot kötni, hogy emellett szerelmi kapcsolat is kialakult közöttük. Ekkor nagyon valószínűtlen eseménynek tűnt, hogy alig öt évvel később Ferenc Ferdinánd trónörökös, majd I. Ferenc József halála után Károly császár és király lesz. Mindennek következtében Zita 24 évesen vált az ötvenkétmillió fős lakosságú Osztrák–Magyar Monarchia uralkodónéjává. 1916. december 30-án Zitát magyar királynévá koronázták. Már főhercegnőként intenzív magyartanulásba kezdett, de tény, hogy a szertartás előtt német nyelvű gyóntatót kért magának. A királyi pár még a szertartás napján visszautazott Bécsbe” – olvasható munkatársunk írásában.

Letölthető PDF

Gondola.hu

2019. március 14.

Ligeti Dávid a Geográfus Hírlevél 53. számában  Borovszky Samuról, a Magyarország vármegyéi és városai sorozat szerkesztőjéről közölt írást.

2019. március 14.

Két éve konferenciával ünnepelték a berlini Humboldt Egyetemen az ottani magyar tanszék (később Magyar Intézet) megalakulásának 100. évfordulóját. Az elhangzott előadásokból kötet jelent meg (Übersetzungsereignisse: Kultur, Wissenschaft. Geschichte. 100 Jahre Hungarologie in Berlin. Hg. Tamás Görbe–Hajnalka Halász–Rita Hegedűs–Csongor Lőrincz. Wien, Praesens Verl. 2018.), melyben napvilágot látott Ujváry Gábor Das Ungarische Institut der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universitȁt und die ungarische Kulturpolittik (A berlini Friedrich-Wilhelm Egyetem Magyar Intézete és a magyar kulturpolitika) című tanulmánya.  [Megjegyzés: a Wilhelm von Humboldt nyelvész kezdeményezésére létesült berlini egyetem 1946-ig az alapító király nevét viselte.]

Tanulmány (letölthető PDF)

2019. március 12.

A Magyar Napló márciusi számában Modern anya – ideális nő. A nőideál változásai a szocialista időszakban címmel jelent meg Tóth Eszter Zsófia írása. A tanulmányon kívül munkatársunkkal interjú is olvasható a havilapban Istentől Óbudáig, Kádár János puszijától a Youtube-ig címmel. Letölthető PDF

2019. március 11.

A Magyar Katolikus Rádió Délutáni találkozás műsorának vendége Ligeti Dávid, akit Pécsi Krisztina műsorvezető  Bourbon-Pármai Zitáról kérdez annak kapcsán, hogy 30 éve halt meg, valamint az idén januárban magyar viceposztulátort neveztek ki Zita királyné boldoggá avatási ügyében.

2019. március 8.

Az Örök recept címmel interjú  jelent meg Hermann Róberttel a HVG-ben. A beszélgetés apropóját a Magyar Nemzeti Múzeumban megnyílt Az ismeretlen Görgei című kiállítás adja.

Tovább a linkre

  1. március 7.

A Kossuth Rádió 25 éve történt műsorának vendége Tóth Eszter Zsófia, aki az 1988-ban megnyílt hírhedt szórakozóhely, a Fekete lyuk működéséről és bezárásáról beszélt.

2019. március 4.

Minta Európának: az 1848. áprilisi törvények címmel Anka Lászlóval jelent meg interjú a tovább18.hu honlapján. „A mi fegyveres küzdelmünk tartott ki a legtovább. Az ellenállást a semmiből építettük fel, néhány hónap alatt megteremtve a hadseregszervezés feltételeit. Számtalan győztes csatát vívtunk, a nemzeti emlékezet rengeteg bátor és tehetséges hadvezér, honvédtiszt nevét örökítette meg számunkra. Szabadságharcunkat csak nagy túlerővel, orosz cári beavatkozással tudták a Habsburgok leverni és általa az abszolút hatalmukat restaurálni. Le kell szögezni: a szabadságharc nem elbukott, hanem katonai értelemben leverték.”

2019. március 3.

A KARC FM Corvin Lapok műsorában elhangzott a Rácz Jánossal készített, a médiacsatáról szóló interjú második része. Munkatársunkat Papp Endre szerkesztő-műsorvezető kérdezte.

2019. március 2.

A KARC FM Kódex műsorának meghívottja Szakály Sándor, akit Vass István Zoltán szerkesztő-műsorvezető történelemről, szülőföldről, iskoláról, hivatásról kérdez.

2019. március 2. 

A Veszprémben megjelenő Napló hétvégi számában interjú jelent meg Szakály Sándor főigazgatóval az Nagy Háború tragikus végéről és az azt követő eseményekről.

2019. március 2.

A Szlovákiai Magyar Televízió Híradója beszámolt a Kassán a MaJel Rovás Centrumban tartott író-olvasó találkozóról, ahol bemutatták a Jezsó Ákos által jegyzett Megyek túlra című kötetet.

felvidék.ma

2019. március 1.

A hatoscsatorna Hétköznapi Honvédelem műsorának meghívottja Ligeti Dávid, aki a száz évvel ezelőtti történteket eleveníti fel.

2019. február 28.