Sajtótükör

Az 1980-as évek emblematikus szórakozóhelyei és a film. Az Árnyékszázad és a Rám csaj még nem volt ilyen hatással című filmek elemzése címmel közölt cikket Tóth Eszter Zsófia a Volt egyszer egy beatkorszak blogon.  

2019. május 4.

Minden hosszú életnek megvannak a maga kockázatai címmel Boross Péterrel sugárzott interjút a Hír TV Őszintén műsora. Riporter Turda Adrienn.

2019. május 3.

Anka László A régi Országgyűlési Múzeum Apponyi Albert-emlékszobája címmel közölt tanulmányt a Magyar Múzeumi Történész Társulat évkönyvében,  a Történeti Muzeológiai Szemle 17. kötetében.

2019. május 3.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának témája Kun Béla és a bolsevik eszmerenszer. A műsor meghívott történész szakértői Hatos Pál és Ligeti Dávid.

2019. május 2.

Az RTL Klub Fókusz műsorában a Miért ma van a munka ünnepe? feltett kérdésre Tóth Eszter Zsófia munkatársunk ad választ.

2019. május 1.

A beletörődés ünnepe: 1957. május elseje címmel közölt írást Kiss Dávid munkatársunk a Magyar Hírlapban. „Magyarországon a május elsejék ünneplése 1890-ben vette kezdetét. Ezt követően 1919-ben tartották a legmonumentálisabb rendezvényt, majd a két világháború között a nagyobb megmozdulásokat csak részben engedélyezték. A második világháborút követően gyökeresen megváltozott a helyzet, hiszen innentől kezdve nagyszabású rendezvényeket tartottak. Ugyanakkor a kommunista és a szociáldemokrata párt kisajátította magának az ünnepet, annak rendezését gyakorlatilag ők bonyolították le. 1953-ig felvonulással egybekötve a Hősök tere adott helyet a munka ünnepének, majd a tribün és a Sztálin-szobor megépítését követően a Felvonulási tér vált a központi színhellyé és maradt a rendszerváltoztatásig. Ez alól kivételt csak az 1957-es esztendő jelentett” – olvasható a cikkben. Letölthető PDF

2019. április 30.

A Tanulmányok Ódor Imre emlékére című kötetben közölt egy-egy írást Hermann Róbert és Réfi Attila Kísérlet Baranya megye felszabadítására 1849 júniusában – a túronyi és a pécsi vértanúk, illetve Délszláv huszárok a francia forradalom ellen. A Wurmser-szabadcsapat lovasságának létrejötte és önállósodása, 1793–1795 címmel.

2019. április 29.

A magyar társadalom Nagy Háború utáni mélyrepüléséről, a kommunista hatalomátvételről és a proletárdiktatúráról kérdezi Társi István műsorvezető Ligeti Dávid és Hatos Pál történészeket a 100 éve történt című műsorban a Kossuth Rádió hullámhosszán.

2019. április 25.

Az első világháború után a magyar falvakban és városokban százával emeltek emlékműveket a háborúban elesett katonák tiszteletére. Így tettek a Pest megyei Tápiószecső és a Békés megyei Dévaványa lakói is. Egymástól függetlenül a két község elöljárói Cser Károly szobrászművésztől rendeltek szobrot, aki ugyanazt a tervét mindkét településnek eladta. Ennek következtében az ország két távoli pontján áll a hősöknek emléket állító ikerpár. Ezekről a teljesen azonos szobrokról jelent meg a Honvédségi Szemle idei 2. számában munkatársunk, Anka László Dévaványa és Tápiószecső első világháborús ikeremlékművei című tanulmánya.

2019. április 23.

Bertalan Péter Zavar támadt az erőben. Állambiztonsági játszmák Somogyországban az 1980-as évek puhuló diktatúrájában (2.) címmel közölt írást a Magyar Hírlap hasábjain. „A totális állam jellemzője, hogy akaratának érvényesítésére az összes fegyveres erőt egységesen felhasználja. A Rákosi-korszakban a rendőrség, a honvédség, az ÁVH és a határőrség jelentette ezt az erőt. A Kádár-rendszer módosítani kényszerült ezen, mert az 1956-os forradalom leverése után már nem vállalhatta az ÁVH politikai örökségét. Annak tagjait azonban zömében átvette a többi fegyveres erő állományába” – olvasható munkatársunk írásában. Letölthető PDF

2019. április 16.

Az 1919-es bolsevik hatalomátvétel és a Magyarországi Tanácsköztársaság időszaka a témája a Kossuth Rádió 100 éve történt műsorának. Történész szakértők Hatos Pál és Ligeti Dávid.

2019. április 11.

Rendőri módszerek vidéken. Állambiztonsági játszmák Somogyországban az 1980-as évek puhuló diktatúrájában (1.) címmel közölt írást Bertalan Péter munkatársunk a Magyar Hírlap oldalain. Letölthető PDF

Goli otok, a földi pokol címmel közölt írást a Magyar Hírlap oldalain Dévavári Zoltán. „A jugoszláv kommunista koncentrációs és átnevelőtábor évtizedekig tabunak számított – a Kopár szigeten elkövetett bűncselekményekért senkit sem vontak felelősségre” – olvasható munkatársunk cikkében. Letölthető PDF

2019. április 6.

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok egyháztörténeti műsorának vendége Ligeti Dávid, aki a katolikus egyház 1918-1919-es helyzetéről beszél.

2019. április 4.

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világ született műsorában a Magyarországi Tanácsköztársaság kulturális és oktatási reformjairól, valamint a Nagy Háború utáni felsőoktatásról beszélt Ujváry Gábor és Vajda Tamás levéltárigazgató.

2019. április 4.

A Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok egyháztörténeti műsorában Soós Viktor Ligeti Dávid munkatársunkat a magyarországi katolikus egyház és a Károlyi-kormány kapcsolatáról kérdezi.

2019. március 28.

A Kossuth Rádió 100 éve történt műsorában a kolozsvári és a pozsonyi egyetem Nagy Háború utáni helyzetéről  Ujváry Gábor és Vajda Tamás beszél. Műsorvezető Társi István.

2019. március 28.

A Somogy TV Mottó műsora beszámol a Somogy Megyei Levéltár által szervezett konferenciáról, melynek témája 1848-1849, valamint a somogyi honvédalakulatok szabadságharcos szereplése. A műsorban megszólal Hermann Róbert munkatársunk.

2019. március 28.

A Rubicon történelmi magazin idei negyedik számának témája a Tanácsköztársaság. A szerzők közt szerepelnek munkatársaink is: Ligeti Dávid két tanulmánnyal (Kitört a proletárdiktatúra. Március 20-21 krónikája, valamint Filozófusból véreskezű komisszár. Lukács György a proletárdiktatúrában), Hollósi Gábor (Alkotmányos alkotmánytalanság. A tanácsköztársaság alkotmányával kapcsolatos problémák) és Gali Máté (A tanácsköztársaság a magyar történeti emlékezetben).

2019. március 26.

A Kossuth Rádió 100 éve történt. Új világrend születik műsorának témája Bourbon-Pármai Zita királyné. Meghívott szakértők Kovács Gergely és Ligeti Dávid történészek.
 
2019. március 21.

Az M5 Ez itt a kérdés műsorán Salamon Konrád, Bödők Gergely és Ligeti Dávid történészek a Tanácsköztársaság 133 napjáról, valamint az időszak főszereplőiről beszéltek.

2019. március 21.

Anka László Károlyi Mihály dicstelen országlása címmel közölt cikket a Magyar Nemzet oldalain. „Hatalomra jutása pillanatában Károlyi Mihályt mindenki támogatásáról biztosította: az egyházi felekezetek vezetői, a magukat feloszlató régi pártok képviselői. Furcsa volt ez a népszerűség. Budapesten tömegek üdvözölték az új miniszterelnököt.” Letölthető PDF

Gondola.hu

2019. március 20.

Kossuth életműve nagy és láthatatlan címmel közölt írást Hermann Róbert a Magyar Nemzetben. „Manapság, ha megkérdezünk egy magyar embert, hogy Kossuth Lajost vagy Széchenyi Istvánt választaná-e, általában az utóbbi nevét mondja az illető. Pedig mindkét történelmi személyiségünk bővelkedik érdemekben, mégis, egy ideje a megfontolt gróf felé billen a mérleg nyelve. Hogy miért? Hermann Róbert történész szerint az 1948 utáni, erőltetett Kossuth-kultusz sok tekintetben hajazott Rákosi Mátyás kultuszára, az ilyeneknek pedig az a jellemzője, hogy megutáltatják a kultusz tárgyát az emberekkel”  - kezdi cikkét munkatársunk. Letölthető PDF

2019. március 20.

Kossuth Rádió Az Este műsora házigazdája Hermann Róbert, vendége pedig Csorba László. A beszélgetés témája Kossuth Lajos élete és pályafutása.

2019. március 20.

A Kossuth Rádió Egyszer volt…  műsorának témája Kossuth Lajos személye annak apropóján, hogy 125 éve halt meg a forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakja. Meghívott szakértő Hermann Róbert.

2019. március 20.

Forradalmunk mai ereje  címmel az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról  jelent meg interjú a PrésHáz oldalán Ligeti Dávid munkatársunkkal. „A magyar forradalom egy folyamat része volt, kellett hozzá a márciusi ifjak hazaszeretete, lendülete…”

2019. március 20.

A bukásra ítélt Károlyi-kormány címmel közölt cikket Anka László a Magyar Hírlap hasábjain. „Károlyi ekkor már jó ideje pacifista politikát hirdetett, amellyel nagy népszerűségre tett szert a világháború elhúzódása miatt egyre kiábrándultabb és reményvesztett magyarság körében. Amikor kinevezték miniszterelnöknek, rögtön hozzálátott, hogy felkészüljön a béketárgyalásokra, és védelmezni tudja a magyar érdekeket. Ezért megbízta a híres földrajztudóst, gróf Teleki Pál országgyűlési képviselőt, hogy hozzon létre egy békeelőkészítő irodát, amelynek Teleki eleget is tett” – olvashatjuk munkatársunk írásában. Letölthető PDF

2019. március 20.

Szakály Sándorral rövid interjút készített az InfóRádió annak kapcsán, hogy 75 évvel ezelőtt vonultak be a német csapatok Magyarországra.

2019. március 19.

Harminc éve megelégelték az emberek a kádári szocializmust címmel jelent meg interjú Bertalan Péter munkatársunkkal a Somogyi Hírlap hasábjain. Letölthető PDF

2019. március 18.

A Kossuth Rádió Gondolat-jel kulturális műsorában Hermann Róbert munkatársunk a ’48-as hősök feleségeiről és asszonyairól mesél.

2019. március 17. 

A Magyar Nemzeti Múzeumban Görgei felesége és más asszonysorsok a ’48-as forradalom forgatagában címmel M. Lovas Krisztina és Hermann Róbert történészek beszélgettek nőnapon a francia kisasszonyból lett katonafeleségről, meg a forradalmárok és katonák mögött álló, néha mégis sok szálat mozgató nőkről. – olvasható az Indexen.

2019. március 17.

A KARC FM Corvin lapok műsorában Papp Endre műsorvezető vendége Tóth Eszter Zsófia, aki A rendszerváltoztatás tükörreflexei című interjúkötetéről beszél.

2019. március 16.

A Hegyvidék TV Duett műsorának vendége Rácz János, aki a régi idők médiapolitikájáról,  valamint az Antall-kormány idejében lezajlott médiaháborúról beszélt.

2019. március 16.

Hermann Róbert a világosi összeveszésről és egy sajátos hangú részvétnyilvánításról A névcsere legendája címmel a Magyar Nemzet hasábjain. Letölthető PDF

2019. március 16.

A KARC FM Karcolat című műsorában Ligeti Dávid 1848-ról beszél Czirják Imre mikrofonja előtt.

2019. március 15.

A Kossuth Rádió a Szabadságra hangolva ünnepi műsorában 1848 és 1989. március 15. közötti párhuzamokról, valamint az 1849. évi tavaszi hadjáratról Kónya Imre, Ligeti Dávid és Szerencsés Károly, valamint a ’48-as hagyományokról Fülöp Tibor beszél.

2019. március 15.

A Hír TV Péntek 9 műsorának vendége Hermann Róbert, a VERITAS Intézet kutatócsoport-vezetője. A beszélgetés témája: Március 15.

2019. március 15.

Az M1 Ma este című műsorában március 15-ről és az európai forradalmakról Ligeti Dávid beszél. Munkatársunkat Gulyás István műsorvezető kérdezte..

2019. március 15.

A Kossuth Rádió Regényes történelem műsorban Hermann Róbert 1848-ról és Noszlopy Gáspárról beszél Hazai Hunor szerkesztő-műsorvezető mikrofonja előtt.

2019. március 15.