Sajtótükör

A  „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” centenáriuma alkalmával közölt cikket  Gali Máté a Magyar Hírlapban Száz éve történt a bolsevista puccs címmel.

Letölthető PDF

2017. november 7.

A KARC FM Hangoló műsora rövid interjút közölt Ligeti Dáviddal annak kapcsán, hogy egy évszázaddal ezelőtt ezen a napon tört ki az Oroszországban a bolseviki forradalom.

2017. november 7.

Az M1 Ma reggel műsorának vendége Ligeti Dávid, akit a száz évvel ezelőtt kitört oroszországi forradalomról kérdezett Fábián Barna műsorvezető.

2017. november 7.

Blogstar-interjú jelent meg Szakály Sándorral A történelemhez és a focihoz mindenki jobban ért, mint a szakember címmel. „Egyesek azt mondták 2014-ben, hogy politikai megrendelésre dolgozunk, átírjuk a történelmet az Orbán-kormány szájíze szerint. Ők továbbra is ezt állítják, pedig úgy gondolom, nem ez tapasztalható a publikációkban. Azt vállalom, s ezt főigazgatói pályázatom beadásakor is vállaltam, hogy főleg a XX. századi magyar történelemben vannak olyan időszakok, személyek, események, amelyeket nem ’harag és elfogultság’ nélkül mutattak be, s ezekkel kapcsolatban a kollégáimtól azt kértem, hogy tisztességgel, szakmai hitelességgel és forrásokra építkezve formáljanak véleményt” – olvasható a főigazgató által Tóth Marcellnek adott interjúban.

2017. november 6.

A Kossuth Rádió 25 éve történt műsorának vendége Sáringer János, akit a Varsói Szerződés feloszlatásáról és Antall József külpolitikájáról kérdezett Toldi Szabolcs.

2017. november 6.

A Hadtörténelmi Közlemények idei őszi (2017/3.) számában Réfi Attila kollégánk tanulmányt közölt Fedák Mihály ezredesről „A szörnyű drágaság naprúl napra nevekedik”. Tarvisio viharvert hőseinek keservei címmel.

  1. november 6.

A nemzeti gyásznap alkalmával az MTV Ma este műsorának vendége Szakály Sándor, aki 1956 geopolitikai dimenziójáról és a szabadságharc következményeiről beszélt.

2017. november 4.

Kiss Dávid A politikai rendőrségtől az ÁVH-ig címmel közölt cikket a Magyar Időkben. „Az 1945 után megszállt Magyarország történetének legjelentősebb momentuma volt Rákosinak és pártjának hosszú menetelése a csúcsra. A szovjet bábáskodással fokozatosan hatalomba lépő, majd a hatalmat megragadó MKP (Magyar Kommunista Párt), majd MDP (Magyar Dolgozók Pártja) és a mögöttük álló Nagy Testvér politikájának egyik részét képezte kezdetektől fogva az erőszakszervezetekben történő pozíciószerzés prioritása” – írja kollégánk a napilap hasábjain.

Letölthető PDF

2017. november 4.

Az MTV Ma délelőtt műsorának vendége Dévavári Zoltán, aki a második világháború alatti és utáni délvidéki eseményekről és a magyarellenes megtorlásokról beszél.

2017. november 3.

Rácz János Véres megtorlással a hatalomba című cikkével emlékezik meg az 1956-os megtorlásokról. „1956. november 4-én újabb szovjet katonai támadás érte Budapestet, amely előkészítette a Moszkva által támogatott Kádár-kormány hatalomra jutását. A megtorlás nem perekkel vagy jogszabályok alkotásával kezdődött, hanem a szovjet katonaság helyszíni, mindenféle ítélet nélküli kivégzései jelentették az első hullámot. A megtorlás bosszúból is fakadt, hiszen nem tekinthetünk el attól, hogy a szovjet hivatásos tisztek némelyikének nem fűződtek kellemes emlékei az 1944–45-ös esztendő budapesti harcaihoz” – írja a Magyar Idők oldalain megjelent cikkében.

Letölthető PDF

2017. november 2.

A KARC FM Hangoló műsorának vendége Rácz János, az 1956-os szabadságharc utáni emigrációról beszél.

2017. november 1.

A Kossuth Rádió kulturális hetilapjában, a Gondolat-jelben hangzott el interjú Rácz Jánossal, aki az 1956-os emigrációról beszélt könyvének megjelenése kapcsán.

2017. október 29.

Ujváry Gábor a Kossuth Rádió Gondolat-jel című műsorában a XX. századi magyar kulturális diplomáciáról beszél. 

2017. október 29.

„1956. október 23-án hajnalban, órákkal a budapesti megmozdulások kezdete előtt, egy teljes szovjet hadsereg indult el Magyarországra, ezzel nagyjából egy időben riadóztatták a Székesfehérváron állomásozó Különleges Hadtestet is. Érdekesség, hogy a Különleges Hadtest vezetése már júliusban kidolgozta a maga tervét, „Hullám” fedőnéven. A terv a társadalmi rend helyreállítását célozta Magyarország területén. Gerő Ernő hangja még javában zengett a rádióban, amikor Ceglédről és Székesfehérvárról már Budapest felé sorakoztak a harckocsik, amelyek október 24-30. között Budapest utcáin elkeseredett harcokat vívtak a felkelő csapatok ellen. Az utcai harcok végeztével - amely során a szovjetek súlyos technikai és személyi veszteségeket szenvedtek – úgy tűnt, a Különleges Hadtest egységei megkezdik a csapatkivonásokat Magyarország területéről. Miután Hruscsov utasítást adott az újabb bevonulásra, a szovjet egységek november 1-től megkezdték a Dunántúl megszállását. Majd elérkezett 1956. november 4-e.” Szakály Sándor beszélgetőtársai Baráth Magdolna történész és Horváth Miklós hadtörténész.

Forrás: Honvédelem

2017. október 25.

Veszprémy László Bernát kollégánk írja a Magyar Idők Vélemény rovatában:  „Történészként megannyi történeti fórumon jelen vagyok a szociális médiában, ahol igyekszem megosztani cikkeimet, reagálni és tartani a kapcsolatot a történelem iránt érdeklődő olvasókkal. A minap egy ilyen – elsősorban zsidó történelemmel foglalkozó – zárt fórumon lettem figyelmes arra a bejegyzésre, mely eme cikk témáját képezi. Egy facebookos bejegyzés alapvetően nem lenne hatással a magyar közéletre és hazánk imázsára, de mivel a médiáról van szó benne, és a jelenlegi magyar rendszerrel kapcsolatos alaptalan vádakról, így olvasóim számára is ­fájóan jelentős a történet”:

Letölthető PDF

2017. október 25.

„Az 1950-es évek elejére a Rákosi Mátyás vezetésével kialakított sztálinista diktatúra elhibázott gazdaságpolitikája, valamint az abból eredő szegénység és a Magyar Dolgozók Pártja által gyakorolt terror komoly feszültséget eredményezett Magyarországon. Az 1953-ban miniszterelnökké kinevezett Nagy Imre reformprogramja sikeresen enyhítette a fennálló konfliktust, de a rákosista köröknek köszönhetően az Országgyűlés 1955-ben felmentette Nagy Imrét, akinek helyére Hegedűs Andrást nevezték ki. A miniszterelnök eltávolítása komoly elégedetlenséget váltott ki országszerte. Az időközben bekövetkezett bel- és külpolitikai események vezettek el az 1956-os forradalom és szabadságharchoz. Hogy miként alakultak a fővárosi és vidéki események 1956. október 23-28 között, arról dr. Szakály Sándor történész, dr. M. Kiss Sándor történész és dr. Horváth Miklós hadtörténész beszélgetett a Katonai filmstúdióban."

Forrás: Honvédelem

2017. október 24.

A Lánchídrádió vendége Tóth Eszter Zsófia, akit Pál Amanda kérdez. A téma: hogyan sikerült megőrizni 1956 tradícióját a kádári évek alatt?

2017. október 23.

A KARC FM Hangoló című műsorában Szakály Sándor az 1956-os forradalom és szabadságharc előzményeiről és kitöréséről beszélt.

2017. október 23.

A második világháborút lezáró 1947-es párizsi békében a világot újra felosztották a győztes nagyhatalmak. A szovjet Vörös hadsereg elfoglalta csaknem egész Közép-Európát, amelyet azután meg is kapott háborús teljesítménye, a német fasizmus felett aratott nyugati győzelemhez való hozzájárulása fejében. A szovjet beavatkozás eredményeképpen Közép-Európa országainak társadalmi rendje teljes mértékben átalakult. 1945-1948 között mindenhol létrejött a kommunista pártok diktatúrája, amelyek élén a szovjet hódítás során saját országukat Moszkvától hűbérbe átvevő szovjet kollaboránsok csoportjai álltak. Hogy miként alakultak a térség és ezen belül Magyarország politikai és társadalmi viszonyai, arról Szakály Sándor történész, Horváth Miklós hadtörténész és Okváth Imre történész beszélgetett a Katonai Filmstúdióban.

2017. október 23.

Az M5 újra sugározta a Szabadság tér ’56 műsorát, melyben Zinner Tibor a forradalomról, Kádárról és Nagy Imréről beszél.

2017. október 21.

Amikor Magyarország felkerült a Nyugat sajtótérképére. Halálos sebet kapott 1956-ban a nemzetközi kommunizmus ideológiája címmel jelent meg Rácz János cikke a Magyar Hírlapban.

2017. október 21.

Egy megismételt szoboravatás. Hetven éve végezték ki Donáth Györgyöt az első hazai kommunista koncepciós perben címmel jelent meg interjú Szakály Sándorral a Magyar Hírlapban.

Letölthető PDF

2017. október 21.

Az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének lapjában, a Lámpásban interjú  jelent meg Rácz Jánossal A legcsodálatosabb harmincötezer címmel.

2017. október 20.

A KARC FM Corvin lapok című műsorában Joó András munkatársunkkal Papp Endre  műsorvezető beszélget Kállay Miklós volt miniszterelnökről.

  1. október 14.

A KARC FM Kódex című műsorának vendége Rácz János  munkatársunk, akivel Vass István Zoltán műsorvezető beszélget.

2017. október 14.

„Ha visszamegyek falumba, akkor – természetesen a Szakály suszter fiát, illetve unokáját – hiszen nagyapám és dédapám is cipész és csizmadia mester volt – üdvözlik, és nem a történészprofesszort”– nyilatkozza Szakály Sándor a Somogy kulturális folyóirat idei harmadik számában a vele készült interjúban. A beszélgetőtárs Lőrincz Sándor, aki gyermek- és ifjúkoráról, tanulmányairól és kutatásairól, közéleti megbízásairól, a hiteles történészről, a felkészült könyvtárosról és nemzeti ünnepeinkről  kérdezi a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatóját.

2017. október 9.

Kétéves a magyar határkerítés címmel közölt cikket Veszprémy László Bernát a Magyar Idők oldalain. A fal természetesen nemcsak a schengeni egyezmény alapvető tételeinek az érvényesítése érdekében épült fel, de hosszú távon európai biztonságunk és alapvető szabadságunk megóvása miatt is. Remélem, senkinek nem jut eszébe az unalomig mantrázott állítás, hogy „ebből a rongy országból úgyis továbbmennének”: nézzünk rá a legkevésbé sem gazdag Olaszországra és Spanyolországra, ahol szintúgy megmaradtak a migránsok tömegei – írja cikkében munkatársunk.

2017. október 7.

A Károli Gáspár Református Egyetem honlapján, a Névjegy rovatban Szakály Sándorral jelent meg interjú. A VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója kutatói tevékenységéről, a történész hitelességéről és a történelem tanításával kapcsolatos elképzeléseiről nyilatkozik.

2017. október 4. 

Odalépett Damjanich hullájához, és megcsókolta a kezét címmel közölt interjút Hermann Róberttel a 24. hu. Munkatársunk Bihari Dániel újságírónak az aradi vértanukról beszélt.

2017. október 3.

Széchenyi István gróf, mint katona címmel közölt cikket Hermann Róbert a Tempevölgy honlapján.

2017. október 3.

Megjelent Hollósi Gábor The Comparison of the Czechoslovak and Hungarian Electoral Law in the Light of the Hungarian Interwar Literature című tanulmánya a sziléziai egyetem Central European Papers (CEP) című folyóiratának 2016/2. számában.

2017. szeptember 28.

Anka László a Monarchia választási rendszeréről, pártokról és politikusokról beszélt a Lánchídrádió Kulissza című műsorában.

2017. szeptember 25.

Nagyinterjú a Magazinban „A legfélelmetesebb a Marosán Györggyel való találkozás volt” címmel közölt beszélgetést Zinner Tiborral az mno.hu.

2017. szeptember 23.

A párizsi békéről Erdély sorsa Teheránban dőlt el címmel jelent meg interjú Rácz Jánossal a Székely Hírmondó hasábjain.

2017. szeptember 22. 

A Katolikus Rádióban Pécsi Krisztina munkatársunkat, Orosz Lászlót kérdezi a hazai németség második világháború utáni történetéről,meghurcoltatásáról.

2017. szeptember 22.

A Kossuth Rádió 180 perc Fülszöveg című könyvajánló műsorában Tóth Eszter Zsófiával A Csömöri hősök című kötete kapcsán Csűrős Csilla beszélget.

2017. szeptember 21.

Zinner Tiborral jelent meg interjú Hiányzó alumíniumlapok címmel a Magyar Nemzet Magazin című mellékletében. A VERITAS levéltárvezetőjét Sashegyi Zsófia kérdezte.

2017. szeptember 16.

Tóth Eszter Zsófia írja: „Ljubisa Samardzic, sorozatbeli nevén röviden Surda (Borivej Surdilovic), a népszerű sorozat főszereplője a napokban hunyt el. A kiváló színész optimizmusa, kedvessége feledhetetlen. Többször járt Magyarországon és filmbeli fejfedője is népszerű viseletté vált. Nemzedéki élmény lett a leeső vérnyomása miatt kanapén fekvő Surda is. A filmsorozatot Siniéa Pavic írta, Aleksandar Djordjevic rendezte. 1984-ben mutatták be Magyarországon. 10 részes, 50 perces epizódokból állt. Emlékére készült ez a cikk, mely a sorozat 1980-as, 90-es évek sajtóvisszhangjából tallózunk.” – a Napi Történelem Forrás honlapján.

Tovább a linkre

2017. szeptember 11.